Aktualności

Promocja Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

2014.05.23 13:10 , aktualizacja: 2014.05.28 14:16
Autor: MJWPU, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
...
fot.Anna Grenda
fot.Anna Grenda
fot.Anna Grenda

Strona internetowa, reklama telewizyjna i radiowa to tylko niektóre z narzędzi promocyjnych, jakie dzięki unijnemu dofinansowaniu będzie można wykorzystywać, aby zachęcić przedsiębiorców z kraju i zagranicy do inwestowania w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej.

 

Umowę na realizację projektu promującego strefę o wartości ponad 0,5 mln zł podpisali marszałek Adam Struzik  oraz przedstawiciele powiatu przasnyskiego – starosta Zenon Szczepankowski i wicestarosta Tomasz Osowski.

 

W ramach inwestycji będą prowadzone działania promujące tereny inwestycyjne położone na terenie strefy. W planach jest też organizacja konferencji dla inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w kompleksach Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013, w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 

Umowa została podpisana w trakcie konferencji poświęconej nowej perspektywie finansowania z UE. Podczas spotkania marszałek Adam Struzik przedstawił możliwości rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa w nowym okresie programowania na lata 2014–2020, a także podsumował wykorzystanie środków unijnych w poprzedniej perspektywie.

 

Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Beneficjent: powiat przasnyski

Całkowita wartość projektu: 515 000 zł

Kwota dofinansowania: 437 750 zł

 


Przasnyska Strefa Aktywności Gospodarczej powstała na terenach trawiastego lotniska w Sierakowie. Obejmuje około 130 ha. Podzielona jest na mniejsze działki przystosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów. Blisko 55 ha zostało przyłączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren posiada uregulowany stan prawny – stanowi własność powiatu przasnyskiego. Jest dostosowywany do potrzeb potencjalnych inwestorów, położony w sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Przasnyska Strefa Aktywności Gospodarczej obejmuje tereny, które sukcesywnie uzbrajane są ze środków m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013. W ramach Priorytetu I, Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą podpisano umowy na dofinansowanie m.in. trzech projektów infrastrukturalnych.

1) Pierwszy na kwotę 9,3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z RPO WM 2007–2013 to około 7,8 mln zł, realizowany jest pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę targowicy miejskiej”. W ramach przedsięwzięcia wybudowano m.in. budynek socjalno-administracyjny, nowe ogrodzenie oraz wiaty stalowe z zadaszeniem i oświetleniem.

2) Drugi „Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Kolejowej” (wartość 3,8 mln zł, a dofinansowanie – około 3,3 mln zł).  W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 m, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie uliczne.

3) Trzeci „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – etap 1”. W ramach projektu o wartości ponad 63 mln zł,  z czego prawie 30 mln to unijne dofinansowanie, zostanie rozbudowana droga Przasnysz–Chorzele. Inwestycja zakładająca poszerzenie nawierzchni jezdni, stworzenie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych doprowadzonych do terenów inwestycyjnych jest w trakcie realizacji. Wzdłuż całości drogi powstaną ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Renowację przejdą istniejące rowy drogowe, zaś przebudowie ulegnie kanalizacja deszczowa. Uzupełnione będą też pobocza, a na przyległe działki zostaną wykonane zjazdy. Dodatkowo – poza projektem – w pasie infrastrukturalnym zostanie wybudowany gazociąg.

Liczba wyświetleń: 1197

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.