Aktualności

Transport Wisłą możliwy?

2014.05.23 15:15 , aktualizacja: 2014.05.23 16:02

Autor: Katarzyna Klepaczewska (WZ), Krzysztof Szulc (ARMSA), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Prace nad odtworzeniem drogi wodnej E-40 nabierają tempa. Rozmowy w tej sprawie prowadzili przedstawiciele krajowi i zagraniczni podczas spotkań – 21 maja w Lublinie, dzień później w Warszawie. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował m.in. wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

Szlak wodny Dniepr-Wisła łączy baseny Morza Czarnego i Bałtyckiego, jednak obecnie nie jest wykorzystywany z uwagi na brak możliwości żeglugi na całym odcinku drogi wodnej E-40 po stronie polskiej. Kwestia przywrócenia połączenia wodnego Dniepr-Wisła-Odra niejednokrotnie rozpatrywana była na poziomie krajowym i europejskim. Obrady komisji i grup roboczych, a także osób przybyłych na konferencje wniosły kilka istotnych zmian i uszczegółowień do projektu.

Podczas spotkania w województwie lubelskim, uczestnicy grup roboczych Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła uzgodnili i zatwierdzili techniczny opis studium wykonalności odbudowy drogi wodnej E-40. Obszerny dokument zawiera szczegółowe zagadnienia, cele i warunki przeprowadzenia odtworzenia szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła. Studium dostarcza 3 optymalne i najbardziej realistyczne scenariusze odbudowy drogi wodnej E-40 do IV lub wyższej klasy wodnej (międzynarodowe klasy dróg wodnych). Ogłoszenie międzynarodowego przetargu na opracowanie studium wykonalności nastąpi prawdopodobnie na przełomie czerwca i lipca br.

 

Kontynuacją wizyty w Lublinie była konferencja „Bałtyk-Morze Czarne. Rewitalizacja drogi wodnej E-40” zorganizowana 22 maja przez Zespół Parlamentarny Polska-Kraje Partnerstwa Wschodniego oraz firmę Herman und Doland.

 

Głos w sprawie odtworzenia szlaku wodnego zabrali m.in. przedstawiciel Ambasady Republiki Białoruś w RP, Konsul Generalny Ukrainy, a także zastępca Naczelnika Transportu Morskiego  i Rzecznego Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś. Konferencję poprowadził Poseł na Sejm RP dr Piotr Bauć – przedstawiciel Zespołu Parlamentarnego Polska – Kraje Partnerstwa Wschodniego. Zgromadzeni przyjęli deklarację podjęcia i zintensyfikowania działań w ramach swoich kompetencji w celu przywrócenia transportu wodnego łączącego Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym w korytarzu E-40 na całej jego długości.

 


Wyzwania, które stoją przed Polską to m.in.:

  • zapewnienie przez wszystkie państwa członkowskie, by ważniejsze porty morskie miały dobre połączenie z systemem wodnego transportu śródlądowego. Założenie to wynika z przyjętego przez Komisję Europejską dokumentu pn. „Biała Księga - Transport do 2050 roku”, który zakłada przeniesienie transportu z samochodowego do przyjaznych środowisku gałęzi transportu,
  • niezbędnym dla Polski jest określenie na poziomie rządowym oczekiwanych potrzeb dla śródlądowych dróg wodnych i portów,
  • przygotowanie planów inwestycyjnych związanych z rozwojem rzek oraz portów w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego,
  • konstrukcja  kaskady stopni wodnych i elektrowni wodnych, które pozwolą dostosować rzekę do IV klasy żeglowności, która pozwoli przywrócić Wiśle pełną kontrolę poziomu wody.

Główne działania województwa mazowieckiego na rzecz rewitalizacji drogi wodnej E-40:

  • działalność w projekt „Odbudowa drogi wodnej E40 na odcinku Dniepr – Wisła: od strategii do planowania" z programu współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Projekt poświęcony wykonaniu studium wykonalności odbudowy drogi wodnej E-40 Bałtyk-Morze Czarne (ogłoszenie przetargu na przełomie czerwca/lipca 2014).
  • list intencyjny ws. woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40, którego sygnatariuszami są województwa: mazowieckie, pomorskie, kujawsko – pomorskie i warmińsko – mazurskie
  • udział regionu w utworzeniu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk i koordynacja prac ze strony  województwa mazowieckiego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
  • projekt INWAPO, realizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., która dysponuje jedynymi w Polsce aktualnymi analizami dotyczącymi sytuacją w portach rzecznych i infrastrukturą Wisły (3 ekspertyzy wykonane w ramach projektu INWAPO)
  • utworzenie Klastra Rzecznego Mazovia przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. , którego misją jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego poprzez próbę odtworzenia żeglugi transportowej i turystycznej na rzekach Mazowsza
  • udział zespołu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w licznych spotkaniach, konferencjach i seminariach dotyczących rewitalizacji drogi wodnej E-40.

Liczba wyświetleń: 1180

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.