Aktualności

Polska i Holandia na rzecz Międzynarodowej Drogi Wodnej E40

2014.06.25 13:45 , aktualizacja: 2014.12.19 14:41

Autor: Sylwia Sztark (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Porozumienie o współpracy między województwem mazowieckim a holenderskim konsorcjum firm na rzecz realizacji pierwszego w Polsce projektu w ramach rządowego programu Holandii „Partners for International Business”dla sektora wodnego podpisano 25 czerwca br. Projekt pn. „Wisła – cooperating towards solutions” obejmować będzie Międzynarodową Drogę Wodną E40 Warszawa – Gdańsk.

 

„Partners for International Business” (PIB) jest programem rządowym, wspierającym rozwój współpracy między Holandią i Polską w ramach promowania dziewięciu głównych sektorów gospodarki holenderskiej. Wśród nich znajduje się m.in. sektor gospodarki wodnej. Realizacja programu odbywa się we współpracy z holenderskimi instytucjami naukowymi i ośrodkami biznesowymi. 

 

W styczniu br. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.NL), oficjalny reprezentant rządu holenderskiego, odpowiedzialny za realizację programów w ramach kluczowych sektorów gospodarki, pozytywnie zaopiniował aplikację dotyczącą objęcia programem PIB drogi wodnej E40 Warszawa – Gdańsk.

 

Inicjatywa podjęta przez konsorcjum holenderskich firm wspólnie z instytutem naukowym, wspierana przez rząd holenderski skierowana jest do samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych (NGO), przedsiębiorców, którzy przedkładają współpracę lokalną, regionalną ponad konkurowanie i respektują kulturę otwartości na dzielenie się wiedzą.

  

Porozumienia podpisano o podczas Polsko-Holenderskiego Forum Gospodarczego „Innovation: solutions for a common future”. Sygnatariuszami byli wicemarszałek Leszek Ruszczyk i członek zarządu Janina Ewa Orzełowska, natomiast ze strony konsorcjum – Cees van de Guchte (Technologisch Institut ), Huub Droogh (Rothuizen  Architecten Stedenbouwkundigen), Sylwia Mikołajczak (RDH Architekci Urbaniści), Marcin Klammer (Arcadis), Pieter van Loon(Eurolandscape)

 

 Holandia posiada silną pozycję w sektorze gospodarki wodnej. Dwie trzecie kraju byłyby regularnie zalewane, gdyby nie rozwinięte na przestrzeni lat zintegrowane systemy zabezpieczeń i umiejętność współpracy w tych kluczowych dla kraju obszarach. Rozwój bezpośrednio związany z zarządzaniem wodą stał się podstawą rozwinięcia silnych narzędzi planowania, w tym planowania przestrzennego, prowadzących do efektywnego rozwoju i utrzymania obszarów miejskich i wiejskich.

 

Królestwo Niderlandów przez blisko 10 lat było największym inwestorem zagranicznym w Polsce, obecnie zajmuje drugie miejsce, po Niemczech. Według danych NBP, skumulowana wartość inwestycji Holandii w Polsce na koniec 2012 r. wynosiła 26,3 mld euro. Według danych GUS, kapitał niderlandzki w 2012 r. był głównie ulokowany w sektorach: „handel, naprawa pojazdów samochodowych” (36,9%) i „przetwórstwo przemysłowe” (35,8%), a następnie „obsługa rynku nieruchomości” (6,8%). Blisko połowa, bo 47,1% kapitału niderlandzkiego było zaangażowane w województwie mazowieckim.

  • Pobierz: Fot. Sylwia Sztark
  • Pobierz: arch. Ministerstwa...
  • Pobierz: Fot. Sylwia Sztark
  • Pobierz: Fot. Sylwia Sztark
  • Pobierz: Fot. Sylwia Sztark
  • Pobierz: Fot. Sylwia Sztark

Liczba wyświetleń: 1503

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.