Aktualności

Jubileusz z nagrodami

2014.07.04 18:00 , aktualizacja: 2014.07.29 15:04

Autor: Małgorzata Wielechowska, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Trzy dekady prężnej działalności Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie stały się okazją do uhonorowania placówki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. Dodatkowo, doceniając szereg zasług na rzecz rozwoju Mazowsza, marszałek Adam Struzik wyróżnił dyrektora muzeum Janusza Gmitruka Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.

  

Placówka, której przedmiotem działalności jest gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów oraz dokumentów obrazujących rozwój i dokonania szeroko pojmowanego ruchu ludowego dynamicznie działa już od 30 lat. Muzeum interesuje się działalnością partii i stronnictw politycznych, wszelkich organizacji społeczno-zawodowych, młodzieżowych, spółdzielczych i innych tworzonych w środowisku wiejskim, rozwijających różnorodne formy pracy społeczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej i gospodarczej. Od początku istnienia stworzyło podstawy ku temu, by jak najpełniej rozwijać działalność, do której zostało powołane. Zajmowało się głównie kolekcjonowaniem eksponatów i ich dokumentacją, prowadziło działalność popularyzatorsko-oświatową, organizowało wystawy, otwarte cykle odczytów, spotkań z historykami oraz propagowało wiedzę o ruchu ludowym w środkach masowego przekazu i poprzez własne wydawnictwa. Zgromadziło, kupując, otrzymując dary i depozyty, w sumie ponad 45 tys. eksponatów, które w części znajdują się także w oddziałach w Sandomierzu i w Piasecznie k. Gniewa. W większości są to unikaty o znaczącej wartości historycznej.

 

Dyrektor Janusz Gmitruk z wykształcenia jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych, działaczem społecznym i politycznym ruchu ludowego. Współpracował m.in. przy tworzeniu Związku Młodzieży Wiejskiej, był współorganizatorem, założycielem, członkiem prezydium i wiceprzewodniczącym Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego (od czerwca 2008 r. jest jego prezesem). Od 14. lat jest redaktorem naczelnym ogólnopolskiego periodyku ZHRL pt. „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”. Pracuje w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, gdzie z jego inicjatywy zorganizowano wiele konferencji naukowych. Prowadzi seminaria magisterskie i podyplomowe z historii najnowszej Polski. Opublikował ponad 50 książek autorskich oraz około 60 pod redakcją naukową, 100 artykułów naukowych i przeszło 200 popularnonaukowych w prasie. Był organizatorem lub współorganizatorem 200 wystaw. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi. Dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie jest od 1997 r.

 

W podziękowaniu za zaangażowanie w pracę na rzecz placówki oraz działania w zakresie popularyzacji historii i tradycji polskiej wsi i ruchu ludowego dyplomy uznania otrzymało także 23 pracowników instytucji.

  • Pobierz: Fot. arch. MHPRL
  • Pobierz: Fot. MHPRL
  • Pobierz: Fot. MHPRL
  • Pobierz: Fot. MHPRL
  • Pobierz: Fot. MHPRL
  • Pobierz: Fot. MHPRL
  • Pobierz: Fot. MHPRL
  • Pobierz: Fot. MHPRL

Liczba wyświetleń: 875

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.