Aktualności

Środki unijne zmieniły powiat kozienicki

2014.09.09 08:10 , aktualizacja: 2014.09.09 11:59

Autor: Biuro Prasowe UMWM (oprac. Katarzyna Klepaczewska), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Fot. Piotr Stańczyk
Fot. Piotr Stańczyk
Fot. Piotr Stańczyk

Ponad 50 mln zł z unijnego budżetu zasiliło projekty kozienickich inwestorów i samorządów. Z RPO WM 2007–2013 trafiło 25,7 mln zł (20 inwestycji) i ponad 14 mln zł z PROW (63 inwestycje). Dzięki tym dotacjom powstały m.in. drogi, boiska czy szlaki turystyczne. Zmodernizowane zostały placówki zdrowia. Zrealizowano wiele wydarzeń kulturalnych. W Kozienicach, w spotkaniu podsumowującym działania okresu finansowego 2007–2013 udział wziął wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

Kończy się pewien etap dofinansowania unijnego. Powiat kozienicki miał okazję korzystać m.in. z pieniędzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 (RPO WM), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (PROW). Przyznawanie dotacji w ramach tych programów zatwierdzał w dużej mierze zarząd województwa. Do wykorzystania były środki zarówno na „projekty twarde”, czyli inwestycje widoczne gołym okiem, jak i na „projekty miękkie” – rozwijające mieszkańców tej części Mazowsza.

 

Po fundusze sięgali przedsiębiorcy (w ramach RPO WM 12 projektów na 10,8 mln zł z UE), jak i samorządy (w ramach RPO WM 8 projektów – 14,88 mln zł dotacji, w PROW większość projektów realizowały samorządy).

 

Z RPO WM skorzystały 4 samorządy z terenu powiatu kozienickiego. Pieniądze na projekty pozyskały: powiat kozienicki – 7,8 mln zł z UE (m.in. na przebudowy dróg powiatowych), gmina Garbatka-Letnisko – 5,4 mln zł na projekt drogowy i na rekultywację Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne; gmina Głowaczów – 1,1 mln zł na przebudowę drogi gminnej oraz gmina Magnuszew 500 tys. zł na budowę Centrum Kultury i Tradycji Historycznej.

 

Dzięki staraniom beneficjentów przebudowanych zostało prawie 13 km dróg, z czego 4,25 km dróg gminnych i 8,7 km dróg powiatowych. Dużej rozbudowie i modernizacji uległy sieci wodne i kanalizacyjne – ze środków unijnych w ramach PROW powstało łącznie 4,7 km wodociągów i54 km sieci kanalizacyjnych.

W powiecie kozienickim działania dotyczące ożywienia rynku pracy wprowadzał m.in. Wojewódzki Urząd Pracy poprzez placówki powiatowe. Część inicjatyw dotyczyła wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia – doradztwo, pośrednictwo pracy, staże, praktyki, szkolenia, warsztaty. Skorzystało z tego 296 mieszkańców powiatu kozienickiego, a dzięki działaniom PUP w Kozienicach 321 osób z 508 biorących udział w projekcie znalazło zatrudnienie.

 

Środki z PO KL to również wsparcie dla najmłodszych – w powiecie kozienickim w projektach edukacyjnych wzięło udział 6 przedszkoli. 209 dzieci w wieku 3-5 lat (z placówek na obszarach wiejskich) uczestniczyło w różnych zajęciach edukacyjnych. W projektach oświatowych wzięło udział również 25 szkół (różnego typu) – z czego aż 16  z terenów wiejskich. Poza tym 6 placówek kształcenia zawodowego wykorzystało środki unijne do wdrożenia programów rozwojowych (z czego 3 współpracowały w tym zakresie z przedsiębiorstwami). Dzięki temu 60 uczniów brało udział w stażach i praktykach.

 

Konferencja została współfinansowana ze środków pochodzących ze Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Liczba wyświetleń: 522

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.