Aktualności

Starostowie powiatów z Mazowsza obradowali w urzędzie marszałkowskim

2015.02.03 15:35 , aktualizacja: 2015.07.30 11:18

Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałek mówił m.in. o sytuacji finansowej Mazowsza fot.Agnieszka Stabińska
  • Starostowie poruszali zagadnienia dotyczące programów finansowanych ze środków unijnych fot.Agnieszka Stabińska
  • Obrady były wielowątkowe fot.Agnieszka Stabińska
  • Głosowanie na nowego przewodniczącego Konentu Powiatów Województwa Mazowieckiego fot.Agnieszka Stabińska
  • Posiedzenie rozpoczął wybór nowego przewodniczącego fot.Agnieszka Stabińska
  • Gratulacje dla nowego przewodniczącego Konwentu Powiatów Krzysztofa Fedorczyka fot.Agnieszka Stabińska
  • Dyskutowano o projekcie Internet dla Mazowsza fot.Agnieszka Stabińska
  • Starostowie wytypowali też przedstawicieli konwentu do uczestniczenia w pracach wielu gremiów konsultacyjno-opiniodawczych fot.Agnieszka Stabińska

Od wyboru nowego przewodniczącego oraz prezydium Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego starostowie rozpoczęli drugie w tym roku spotkanie, z udziałem m.in. marszałka Adama Struzika.

 

Zmiany w Konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego

W kadencji 2014–2018 konwentowi będzie przewodniczył Krzysztof Fedorczyk – starosta powiatu węgrowskiego. W prezydium zasiądą: Magdalena Biernacka – starosta nowodworski, Jan Grabiec – starosta legionowski, Andrzej Stolpa – starosta płoński oraz Włodzimierz Górlicki – starosta szydłowiecki.  Kandydatami KPWM do Zarządu Związku Powiatów Polskich zostali  Bogdan Pągowski – starosta wyszkowski oraz Zbigniew Deptuła – starosta makowski.

 

Marszałek Adam Struzik pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu, zapewniając o dalszej współpracy z samorządem województwa. Nawiązał również do obecnej sytuacji finansowej Mazowsza, szczególnie redukcji „janosikowego” do 271,45 mln zł. Przypomniał także o konieczności rozliczeniach do końca roku projektów realizowanych w ramach RPO WM 2007–2013. Zwrócił szczególną uwagę na zbliżający się termin składania wniosków dla zadań ujętych w programach rozwoju bazy sportowej – do 15 lutego.

 

Przedstawiciele powiatów konsultują i opiniują

Starostowie wytypowali też przedstawicieli konwentu do uczestniczenia w pracach wielu gremiów konsultacyjno-opiniodawczych, m.in. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Podkomitetu Monitorującego PO KL, Mazowieckiej Rady ds. Ekonomii Społecznej, Mazowieckiej Rady Innowacyjności, Mazowieckiej Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Środki unijne do wykorzystania przez powiaty

W dalszej części obrad starostowie poruszali zagadnienia dotyczące programów finansowanych ze środków unijnych realizowanych przez powiaty i samorząd województwa. Zapoznali się z aktualnym stanem prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Rozmawiali też o środkach i możliwościach wsparcia działań w ramach PROW 2014–2020.

 

Mazowszanie w sieci?

O równych szansach w dostępie do szerokopasmowej sieci  mieszkańców regionu oraz postępie prac w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” mówił prezes Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Krzysztof Filiński. Dzięki realizacji tego ważnego, wręcz rewolucyjnego, przedsięwzięcia infrastruktura teleinformatyczna zostanie doprowadzona do wszystkich sołectw województwa mazowieckiego. Planuje się, że do końca 2015 r. dostęp do Internetu będzie w zasięgu wszystkich Mazowszan.

Liczba wyświetleń: 1151

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.