Aktualności

Kształcenie w zawodach medycznych

2015.02.09 12:20 , aktualizacja: 2015.07.30 11:21

Autor: na podst. mat.ZMSP w Siedlcach, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • W Zespole Medycznych Szkół Policealnych im prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach podsumowano kolejny rok szkolny fot.Janusz Pisarski
  • Były gratulacje, wyróżnienia... fot.Janusz Pisarski
  • Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała członek zarządu Elżbieta Lanc fot.Janusz Pisarski

W Zespole Medycznych Szkół Policealnych im prof. Zbigniewa Religi w Siedlcach zakończyło się kształcenie w zawodzie ratownik medyczny. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Profesjonalne nauczanie

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, w skład której wchodzi Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi oraz Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych im. prof. Zbigniewa Religi istnieje 45 lat. Szkoła jest placówką wiodącą w kształceniu zawodów medycznych i społecznych w regionie. Proponuje kierunki zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy. Realizuje programy współpracy ze szkołami państw Unii Europejskiej o podobnych profilach. Dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną. Prowadzi różne formy doskonalenia zawodowego.

 

Placówka ma 23 pomieszczenia do nauczania, w tym 14 pracowni zawodu, 8 sal lekcyjnych, bibliotekę, pracownię komputerową, czytelnię z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

 

Nauka odbywa się w pracowniach zawodowych wyposażonych w nowoczesne symulatory, fantomy, programy komputerowe i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu. Absolwenci zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które upoważniają do pracy w krajach UE. Szkoła kształci w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym na kierunkach: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, opiekun pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej i higienistka stomatologiczna.

 

Misja szkoły

Szkoła zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dydaktycznego. Dostarcza rzetelnej i nowoczesnej wiedzy. Zapewnia wszechstronny rozwój zawodowy ucznia oraz wysoki poziom kształcenia praktycznego w nowoczesnych placówkach. Umożliwia różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych. Prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym w kwestii edukacji zdrowotnej.

 

 

Liczba wyświetleń: 688

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.