Aktualności

Koleje Mazowieckie mają Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

2015.03.24 08:55 , aktualizacja: 2015.07.14 10:09

Autor: materiały Kolei Mazowieckich, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • wystąpienie marszałka Adama Struzika podczas spotkania z okazji podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Fot. Koleje Mazowieckie
  • w spotkaniu poświęconego podpisaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy uczestniczył wicemarszałek Leszek Ruszczyk Fot. Koleje Mazowieckie
  • Przed uczestnikami spotkania wystąpił Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Waldemar Kuliński Fot. Koleje Mazowieckie
  • prezentacja jednego z przedstawicieli Kolei Mazowieckich Fot. Koleje Mazowieckie

Zarząd spółki Koleje Mazowieckie oraz przedstawiciele związków zawodowych podpisali Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). Z tej okazji 23 marca odbyło się uroczyste spotkanie stron układu z marszałkiem Adamem Struzikiem oraz Radą Nadzorczą Kolei Mazowieckich.

 

Odpowiedzialność i współpraca

Zawarcie układu to niewątpliwie ogromny sukces. Dokument zestawia możliwości pracodawcy z interesami pracowników w rozsądny kompromis, dzięki któremu wzajemna współpraca będzie opierała się na solidnych podstawach. ZUZP zawiera nowoczesne zapisy i dostosowuje je do obecnie obowiązujących standardów. Zwiększa też konkurencyjność spółki na rynku pracy, zarówno w branży kolejowej, jak i poza nią.

– W dzisiejszych czasach oczekuje się partnerstwa i społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także zrozumienia pomiędzy pracodawcami i pracownikami, gdzie ludzie chętnie identyfikują się z firmą. I ja to widzę w Kolejach Mazowieckichmówił marszałek Adam Struzik. – Bardzo dziękuję zarządowi spółki, radzie nadzorczej, partnerom społecznym i związkowym za porozumienie, którego wymagał ten układ i zachęcam do dalszego działania. Wierzę, że dzięki współpracy i chęci wzajemnego zrozumienia są przed nami lepsze czasy – podkreślał.

 

Trud się opłacił

Dzięki zaangażowaniu stron w negocjacje udało się wypracować wspólne stanowisko, które jest przykładem dla innych spółek w branży kolejowej. Przyjęte w dokumencie rozwiązania mają nowatorski charakter.

To porozumienie to nasz sukces. Możemy pochwalić się jednym z najnowocześniejszych tego typu układów zbiorowych pracy w sektorze kolejowym. Wspólnie możemy być dumni z kolejnego pionierskiego kroku, który umacnia nas na pozycji lidera wdrażającego innowacyjne rozwiązania – zaznaczał prezes zarządu spółki Koleje Mazowieckie Artur Radwan.

 

Moc korzyści

Dokument dostosowuje regulacje układowe do zmieniającej się struktury zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników w grupie wiekowej do 35 roku życia, która stanowi już około 25 proc. zatrudnionych. Nowy ZUZP uelastycznia także procesy zarządzania wynagrodzeniami oraz upraszcza wiele procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Od momentu powstania Kolei Mazowieckich współpraca zarządu spółki ze związkami zawodowymi opiera się na zasadach wzajemnego otwarcia na merytoryczny dialog. Efektem jest podpisany układ.

Liczba wyświetleń: 713

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.