Aktualności

Innowacyjnie na Mazowszu

2015.03.31 11:30 , aktualizacja: 2015.04.01 12:29

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Jak w ostatnich latach zmienił się krajobraz wspierania i tworzenia innowacji na Mazowszu? Jak efektywnie zintegrować region z innowacyjną Unią? – na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy konferencji „Innowacje dla Mazowsza – jak wdrażać innowacje w naszym regionie”.

 

Dzisiejsze spotkanie, które otworzył marszałek Adam Struzik, było okazją do zaprezentowania rezultatów projekt systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” w ramach PO KL, a także do wymiany opinii pomiędzy różnymi grupami interesariuszy regionalnego systemu innowacji na Mazowszu.

 

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza

Województwo mazowieckie jest regionem o największym potencjale naukowo-badawczym oraz innowacyjnym w Polsce. Charakteryzuje się dużym wewnętrznym zróżnicowaniem (rozwinięta Warszawa – „motor” rozwoju regionu oraz słabiej rozwinięte podregiony). Prowadzenie efektywnej polityki rozwoju, wykorzystującej potencjał naukowo-badawczy Mazowsza, wymaga od władz samorządowych zidentyfikowania problemów, określenia celów strategicznych i konsekwentnego dążenia do ich realizacji. Szesnastego marca Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął „Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku”. Dokument stanowi uszczegółowienie „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze”. Zakłada kontynuację działań zmierzających do budowy i rozwoju środowiska sprzyjającego działalności innowacyjnej, zwiększenia konkurencyjności regionu, a także poprawę jakości życia mieszkańców oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki.

 

Najważniejsze tematy dyskusji

Zaproszeni do udziału w konferencji eksperci, reprezentujący wiodące instytucje zaangażowane w proces tworzenia i wdrażania innowacji na Mazowszu, m.in. jednostki naukowe prowadzące badania oraz zajmujące się monitorowaniem innowacyjności, instytucje otoczenia biznesu, a także przedsiębiorstwa wchodzące w skład mazowieckich klastrów dyskutowali na najważniejsze tematy związane z rozwojem innowacyjności w regionie: Jak pozyskać środki na innowacyjny biznes? Jakie znaczenie dla Mazowsza mają inteligentne specjalizacje regionu? Jaką rolę w stymulowaniu innowacji w regionie odgrywają uniwersytety i uczelnie techniczne, a jaką biznes? Jakie znaczenie dla Mazowsza mają inteligentne specjalizacje regionu? Jaką rolę w stymulowaniu innowacji w regionie odgrywają uniwersytety i uczelnie?

 

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Liczba wyświetleń: 551

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.