Aktualności

U progu nowej perspektywy

2015.04.21 07:35 , aktualizacja: 2015.07.13 14:21

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego - przemawia marszałek Adam Struzik fot. Michał Słaby
  • obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego, na planie głównym radni PO, w tle przewodniczący Ludwik Rakowski fot. Michał Słaby
  • radni PSL podczas obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego fot. Michał Słaby
  • radni PO podczas obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego fot. Michał Słaby

Podczas poniedziałkowych obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za ubiegły rok. W sumie w 2014 r. pozytywnie oceniono 823 wnioski, ich wartość to prawie 1,8 mld zł, a udzielone dofinansowanie przekracza 891 mln zł.

 

Wieloaspektowe wsparcie

W wielu dziedzinach zrobiliśmy ogromny postęp na Mazowszu – w infrastrukturze, placówkach ochrony zdrowia, edukacyjnych, w obiektach sportowych. Bardzo wiele udało się również w ochronie środowiska – podsumował marszałek Adam Struzik. – Bez tych pieniędzy trudno byłoby wyobrazić sobie dynamiczny rozwój Mazowsza – dodał marszałek.

 

W 2014 r. podpisywane były m.in. umowy dotyczące rozwoju przedsiębiorczości (850 umów z dofinansowaniem w wysokości 648,5 mln zł) i rozwoju e-usług (63 umowy o wartości dofinansowania 205,5 mln zł). Dofinansowywane były również projekty mające przeciwdziałać wykluczeniu informacyjnemu (60 umów ze wsparciem o wartości ponad 581 mln zł), dotyczące infrastruktury drogowej (218 umów o wartości dofinansowania 1,8 mld zł) czy ochrony powietrza i energetyki (57 umów z dofinansowaniem prawie 208 tys. zł). Wsparcie dla projektów turystycznych (115 umów) wyniosło 236,7 mln zł, a dla projektów służących ochronie zdrowia (39 umowy) – prawie 274 mln zł.

 

Czas na nowe środki

Wkrótce rozpoczną się pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy 2014–2020. Z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które razem tworzą nowe RPO, będzie do wykorzystania ponad 2 mld euro.     

 

– W tym roku kończymy realizację perspektywy 2007–2013 i przygotowujemy się do nowej. Zarówno w zakresie RPO, jak i POKL, mamy w zasadzie zakontraktowane wszystkie środki. Podpisujemy już ostatnie umowy i rozliczamy te projekty, które są w trakcie realizacji – podkreślił p.o. dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest instytucją wdrażającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz instytucją pośredniczącą dla regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1853 kB, Liczba pobrań: 158
Rozmiar: 1444 kB, Liczba pobrań: 178

Liczba wyświetleń: 488

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.