Aktualności

Podsumowanie działania Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego

2015.06.18 12:50 , aktualizacja: 2015.06.19 15:23

Autor: Biuro prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Perspektywy rozwoju Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego, możliwość współpracy z placówkami – krajową  oraz regionalnymi, a także szanse na wykorzystanie wyników pracy MOT w praktyce – to główne tematy konferencji zorganizowanej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

 

 

Konferencja

W dyskusji udział wzięli m.in. marszałek Adam Struzik, dyrektor MBPR prof. Zbigniew Strzelecki, pracownicy MBPR, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz przedstawiciele Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych z województw mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego i małopolskiego.

 

Dzięki dyskusji i postawie partnerstwa różnych środowisk z administracją publiczną możemy budować silne i współpracujące ze sobą samorządy, coraz bardziej służące społeczeństwu – powiedział marszałek Adam Struzik. – Zadania i decyzje Samorządu Województwa Mazowieckiego, których skutki dotyczą długiego horyzontu czasowego muszą być uargumentowane kompleksowymi pracami analitycznymi dotyczącymi rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Tego oczekujemy od obserwatorium. Zależy nam, aby było ono jednostką usprawniającą programowanie, planowanie i zarządzanie rozwojem. Stało się regionalnym think-tankiem przedstawiającym nowe wizje rozwoju, nowatorskie sposoby programowania i planowania rozwoju Mazowsza – wyliczał marszałek.

 

Zadania obserwatorium

Prowadzenie pełnego monitoringu rozwoju województwa mazowieckiego we wszystkich jego aspektach to główne, ale nie jedyne zadanie Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego. Będzie ono kontynuowało dotychczasowe analizy prowadzone w ramach wcześniejszych projektów samorządu województwa, np. Trendów Rozwojowych Mazowsza.

 
Obserwatorium ma przede wszystkim scalać informacje na temat sytuacji regionu – efekty różnych analiz, badań, wyników monitoringu dokumentów strategicznych i ewaluacji. Chodzi o śledzenie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych Mazowsza. Takie działania są niezbędne m.in. by sprawdzać czy realizowane są założenia czołowych dokumentów województwa – strategii rozwoju, regionalnej strategii innowacji, różnego typu programów. Zadania obserwatorium będą wykonywane w sieci współpracy z partnerami wewnętrznymi (urzędem marszałkowskim, jednostkami organizacyjnymi województwa) i zewnętrznymi.

 

Zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020, do tworzenia regionalnych obserwatoriów terytorialnych zobowiązane są wszystkie regiony. Dlatego jednym z założeń spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi z różnych województw.

  • logotyp
  • prelegenci Fot. arch. MBPR
  • konferencja Fot. arch. MBPR
  • prelegenci Fot. arch. MBPR

Liczba wyświetleń: 525

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.