Aktualności

Zróżnicowanie przestrzenne regionu

2015.06.22 13:30 , aktualizacja: 2015.07.06 15:14

Autor: MBPR, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • Uczestnicy konferencji nad dokumentami planistycznymi fot.MBPR
 • Marszałek Adam Struzik udziela wywiadu regionalnej telewizji fot.Agnieszka Stabińska
 • Głos w dyskusji zabrał marszałek Adam Struzik fot.MBPR
 • Uczestnicy spotkania - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast z Mazowsza fot.Agnieszka Stabińska
 • Marszałek Adam Struzik i przedstawiciele kierownictwa MBPR-u
 • Model struktury przestrzennej - mapa fot.Agnieszka Stabińska
 • Konferencja poświęcona koncepcjom zagospodarowania przestrzennego miejskich obszarów funkcjonalnych fot.Agnieszka Stabińska
 • Transport szynowy na Mazowszu - mapa fot.Agnieszka Stabińska
 • Kierunki zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawa - mapa fot.Agnieszka Stabińska
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Transport - mapa fot.Agnieszka Stabińska
 • Korytarze transportowe - mapa fot.Agnieszka Stabińska
 • Założenia rozwojowe obszaru metropolitalnego Warszawy - mapa fot.Agnieszka Stabińska
 • Trasy obwodowe Warszawy - mapa fot.Agnieszka Stabińska

Identyfikacja powiązań funkcjonalno-przestrzennych Warszawy z otoczeniem regionalnym oraz możliwości ich wzmocnienia to główne tematy dyskusji poświęconej koncepcjom zagospodarowania przestrzennego miejskich obszarów funkcjonalnych.

 

Nowa kategoria planistyczna

Konferencja pn. „Związki funkcjonalno-przestrzenne Warszawy z otoczeniem regionalnym” zainaugurowała opracowanie „Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Warszawy”. Nową kategorię planistyczną, stanowiącą część planu zagospodarowania przestrzennego województwa, wprowadziła dokonana we wrześniu 2014 r. zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ma to związek z ustaleniami „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” oraz „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” – dokumentów zobowiązujących samorządy województw do prowadzenia polityki ukierunkowanej terytorialnie.

 

Warszawa a otoczenie regionalne

Marszałek Adam Struzik, który przewodniczył dyskusji, podkreślił rolę ośrodków miejskich w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym regionu. Zwrócił szczególną uwagę na znaczenie metropolii warszawskiej, zajmującej 1 proc. powierzchni województwa, w której wytwarzane jest blisko 60 proc. PKB regionu. Obszary pozametropolitalne, obejmujące 2/3 powierzchni Mazowsza, mają mniejszy potencjał społeczno-gospodarczy. W tym kontekście, zdaniem marszałka, istotne staje się wzmacnianie konkurencyjności regionu, jego spójności oraz zrównoważonego rozwoju.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele środowisk naukowych, warszawskiego ratusza oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Obszary funkcjonalne

Przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przybliżyli rolę obszaru funkcjonalnego Warszawy w systemie planowania przestrzennego, wstępny przebieg granic oraz kierunki rozwoju w świetle ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

W dyskusji podnoszono kwestię braków w infrastrukturze komunikacyjnej, utrudniających funkcjonalno-przestrzenną integrację gmin obszaru funkcjonalnego. Zwrócono również uwagę na podział środków w perspektywie finansowej 2014–2020, w której znaczną rolę odgrywać będą projekty miękkie.

Reprezentanci podwarszawskich gmin sygnalizowali trudności w utrzymywaniu rezerw terenowych pod inwestycje o charakterze ponadlokalnym, wynikające z braku odpowiednich instrumentów planistycznych. Zebrani zgodzili się co do konieczności wzmocnienia rangi dokumentów koncepcyjnych.

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 578

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.