Aktualności

O nowym RPO WM 2014-2020 w subregionie ciechanowskim

2015.06.18 12:50 , aktualizacja: 2015.07.14 09:10

Autor: MJWPU, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • unijne gadżety promujące RPO WM 2014-2020 Fot. arch. Oddział...
  • uczestnicy spotkania dotyczącego nowej perspektywy unijnej 2014-2020 Fot. arch. Oddział...
  • przemawia członek zarządu Elżbieta Lanc Fot. arch. Oddział...
  • uczestnicy spotkania dotyczącego nowej perspektywy unijnej 2014-2020 Fot. arch. Oddział...

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie można było zapoznać się z założeniami nowej perspektywy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

Prezentacje

Mazowiecki samorząd reprezentowała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, która zaprezentowała wizję Mazowsza do 2030 r. Mocno podkreślała korzyści płynące z zawiązywanych partnerstw podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym w ramach Regionalnych Instrumentów Terytorialnych (RIT).

 

Joanna Potocka-Rak wiceprezydent Ciechanowa mówiła na temat roli miast w polityce spójności na przykładzie Ciechanowa, podkreślając wagę i rolę partnerstwa oraz szanse i możliwości, jakie niesie ze sobą realizacja poszczególnych projektów.

 

O roli uczelni wyższej w rozwoju regionu opowiedziała doc. dr Elżbieta Gąsiorowska, dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ w Ciechanowie. W swojej prezentacji pokazała PWSZ, jako uczelnię, która wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy, kształci na kierunkach o praktycznych profilach. Mówiła także o misji i wizji PWSZ w Ciechanowie. Podkreślała rolę i korzyści płynące z ukierunkowania uczelni na innowacyjność i partnerstwo, m.in. na współpracę z samorządem terytorialnym, w wymiarze lokalnym i regionalnym oraz ze światem biznesu.

 

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ciechanowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Podsumowując spotkanie, Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora MJWPU ds. PO KL życzyła wszystkim skutecznego aplikowania o środki unijne, zapraszając jednocześnie do dalszej współpracy oraz do korzystania z usług MJWPU, w tym z Punktów Informacyjnych. Ciechanowska konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem – wzięło w niej udział ponad 100 osób.

 

Liczba wyświetleń: 299

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.