Aktualności

Siła zielonej energii

2015.09.10 14:45 , aktualizacja: 2015.09.11 13:16

Autor: Małgorzata Wielechowska, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

marszałek Adam Struzik przemawia podczas konferencji 'Więcej nowych miejsc pracy w regionie', na scenie wśród gości honorowych Fot. Piotr Borasiński
marszałek Adam Struzik udziela wywiadu dziennikarzom Fot. Starostwo Powiatowe w...
goście honorowi konferencji 'Więcej nowych miejsc pracy w regionie' Fot. Piotr Borasiński
uczestnicy konferencji 'Więcej nowych miejsc pracy w regionie' Fot. Starostwo Powiatowe w...

Skąd pozyskać środki na założenie własnej działalności? Jak wykorzystywać odnawialne źródła energii? M.in. na te tematy dyskutowali uczestnicy czwartkowej konferencji pn. „Więcej nowych miejsc pracy w regionie”.

 

Pomysły dla regionu

W spotkaniu, razem z wieloma ekspertami z takich dziedzin, jak np. fundusze unijne, energetyka czy ochrona środowiska, uczestniczył marszałek Adam Struzik. Wspólnie omawiali wiele istotnych, nie tylko dla Mazowszan, kwestii. Podkreślali, że dużą szansą na nowe miejsca pracy na lokalnych rynkach jest energia odnawialna. Dali też wiele cennych wskazówek, jak wykorzystać dostępne formy wsparcia, np. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 czy powiatowych urzędów pracy.

 

Zielona gospodarka

Marszałek Adam Struzik zaznaczał, że kluczowym źródłem tworzenia miejsc pracy w Europie (według Pakietu Zatrudnieniowego Komisji Europejskiej) jest zielona gospodarka. Szacuje się, że inwestycja w efektywność energetyczną jest w stanie zapewnić 2 mln miejsc pracy stworzonych lub zachowanych do 2020 r. Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii może natomiast przyczynić się do stworzenia (również do 2020 r.) kolejnych 3 mln zatrudnieni przez przedsiębiorstwa i instytucje, skupiające się w swoim działaniu na zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno w procesie produkcji, jak i konsumpcji wytwarzanych dóbr. 

 

Jedność dla rozwoju

– Zarówno odnawialne źródła energii (OZE), jak i zielone miejsca pracy to pojęcia, które są dziś bardzo modne, jednak często używa się ich rozłącznie i w oderwaniu od siebie. Obydwa terminy wpisują się w tzw. doktrynę zrównoważonego rozwoju, której zrozumienie i właściwe stosowanie warunkuje harmonijny rozwój społeczeństwa XXI w. – zaznaczał marszałek Adam Struzik.

 

Dodawał, że model gospodarki stosujący tę zasadę zakłada odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz jakością życia. To właśnie zadbane środowisko naturalne gwarantuje, że lepiej i efektywniej możemy korzystać z odnawialnych źródeł energii.

 

Rola samorządów

Ważne znaczenie dla odpowiedniej stymulacji rozwoju energetyki opartej o OZE i związanych z nią zielonych miejsc pracy ma administracja publiczna. Na poziomie centralnym konieczne jest przemyślane uwzględnianie tych zagadnień w strategii rozwoju kraju, a na poziomie lokalnym dbanie o pro-środowiskowe kryteria w rozwijaniu lokalnego rynku pracy.

 

Działania Mazowsza

Dostrzegając wyzwania i potencjał zielonej gospodarki, Samorząd Województwa Mazowieckiego uwzględnił szeroko rozumiane aspekty energetyczne w jednym z czterech obszarów tzw. inteligentnych specjalizacji Mazowsza opisanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego 2013–2020. W obszarze pod nazwą Inteligentne Systemy Zarządzania uwzględniono m.in. inteligentne sieci energetyczne, recykling odpadów i magazynowanie energii, a w dziedzinie bezpieczeństwa żywności – zagospodarowanie produktów ubocznych produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego np. w sektorze energetycznym.

 

Przemyślana strategia

Zielona gospodarka otrzyma bardzo istotny impuls rozwojowy w postaci wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 z osi IV, tj. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

 

– Zdecydowanie lepiej i taniej jest zapobiegać, niż później pod presją czasu zmagać się z konsekwencjami pewnych niewłaściwych decyzji lub zaniechań. Poszanowanie środowiska naturalnego, charakteryzujące się inteligentnym i przemyślanym korzystaniem z jego zasobów, będzie w przyszłości stanowiło jeden z filarów nowoczesnych gospodarek, dając miejsca pracy, a jednocześnie zapewniać dywersyfikację zaopatrzenia energetycznego, co będzie istotnie wpływało na bezpieczeństwo państwa w tym obszarze – zaznaczał marszałek Adam Struzik.

Liczba wyświetleń: 926

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.