Aktualności

Na Warmii i Mazurach obradowali przedstawiciele polskich regionów

2015.09.11 11:30 , aktualizacja: 2015.09.15 14:16

Autor: opr.Agnieszka Stabińska (na podst.mat. Urzędu Marszałkowksiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Przedstawiciele zarządu ZWRP, w tym m.in. wiceprezes zarządu, marszałek Adam Struzik fot.Alicja Wejner
Przedstzwiciele regionów obradowali nad ważkimi dla samorzadów problemami fot.Alicja Wejner

Dziś w Ostródzie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali wiceprzewodniczący sejmiku Tomasz Kucharski, marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Obrady plenarne

Jednym z punktów była dyskusja na temat „Polska obywatelska w 25 lat od transformacji. Propozycja zmian legislacyjnych dostosowujących przepisy prawa do realiów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania samorządów w Polsce”. Spotkaniu przewodniczył Jacek Protas – prezes zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Usprawnienie funkcjonowania samorządów województw

Przedstawiciele polskich regionów przedstawili propozycje zmian legislacyjnych. Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP przyjęło stanowisko dotyczące problemów w działaniu samorządu wraz z propozycjami rozwiązań prawnych. Postulaty dotyczą czterech głównych obszarów: zmian ustrojowych i kompetencyjnych, form realizacji zadań, korekt w systemie absorpcji środków europejskich oraz zmian w systemie finansów samorządów województw.

 

Zdrowie

Delegaci XXXI Zgromadzenia Ogólnego ZWRP przyjęli także Stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w sprawie zmian w kwestii szeroko rozumianej problematyki ochrony zdrowia.

 

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Jest dobrowolnym stowarzyszeniem polskich regionów. Jego misją jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce. Zadaniem zaś reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw, aby decentralizować uprawnienia na rzecz samorządów, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego oraz wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy województw, współpraca międzynarodowa na poziomie regionów oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Marszałek Adam Struzik, od  2007 r., jest wiceprezesem zarządu ZWRP.

Liczba wyświetleń: 430

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.