Aktualności

Stanowisko władz Mazowsza w sprawie utworzenia województwa warszawskiego

2015.09.29 14:45 , aktualizacja: 2015.09.30 09:46

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Adam Struzik na konferecji prasowej w sprawie stanowiska władz Mazowsza dotyczącego utworzenia województwa warszawskiego fot.Michał Słaby
Marszałek Adam Struzik udziela wywiadu dla stołecznych mediów fot.Michał Słaby

Przed każdymi wyborami pojawiają się pomysły tworzenia nowych województw. Nie są przedstawiane przy tym żadne analizy – w tym finansowe. To po prostu gra na resentymentach. Z analiz, jakie przeprowadzaliśmy, jasno wynika, że utworzenie nowego województwa – stołecznego generuje koszty i zwiększa administrację – wyjaśniał na specjalnej konferencji prasowej marszałek Adam Struzik.

 

– Dodatkowy podział administracyjny do 2020 r. przyniósłby tylko same kłopoty – konieczność podziału majątku województwa i tworzenie nowej administracji. Z kolei fundusze europejskie, które mamy do 2020 r. w ogóle nie są do podzielenia – te decyzje są już zamknięte – podkreślił marszałek.

 

Region a PKB

Województwo mazowieckie jest znacznie zróżnicowane przestrzennie ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Różnice w poziomie PKB (produktu krajowego brutto) w przeliczeniu na jednego mieszkańca pomiędzy Warszawą a najbiedniejszymi podregionami województwa wynoszą już ponad 4:1. Metodyka podziału środków w ramach polityki spójności Unii Europejskiej rozgranicza obszary wymagające największego wsparcia, których PKB per capita wyrażone w parytecie siły nabywczej nie przekracza 75 proc. średniej unijnej.

 

Podział i jego konsekwencje

W skali całego województwa wydzielenie takie przyniosłoby podobne korzyści jak obecny podział statystyczny w obrębie NTS 2, z tym, że połowa mieszkańców województwa nie byłaby objęta dofinasowaniem z programu EFRR, lecz jedynie EFS. W perspektywie 2014–2020 w ramach RPO WM Mazowsze otrzymało 2,1 mld euro. Gdyby nastąpił podział administracyjny lub statystyczny to Warszawa mogłaby liczyć na około 300 mln euro z EFS (brak możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych), a pozostała część województwa na około 1,8 mld euro. Tak więc kwota, jaka przypadłaby Mazowszu w obecnych granicach administracyjnych nie uległaby istotnym zmianom.

 

Zdaniem zarządu województwa…

… podział statystyczny po roku 2020 przyniesie więcej korzyści województwu niż podział administracyjny. Podział statystyczny nie powoduje dodatkowych kosztów administracyjnych i nie wymaga żmudnych prac legislacyjnych i woli politycznej.

 

 

Negocjacje z EUROSTATEM

W 2013 r., odrzucając wniosek Mazowsza, EUROSTAT stwierdził, że przy zmianie na podział „nieadministracyjny” istnieje konieczność zachowania przedziału liczby mieszkańców od 0,8 mln do 3 mln mieszkańców (ust. 2) w jednym NUTS 2.

Właśnie teraz istnieje możliwość podjęcia kolejnych negocjacji z EUROSTAT w sprawie nowego podziału statystycznego, tak by część Mazowsza pozostała w grupie NUTS-2 kwalifikujących się jako regiony słabiej rozwinięte.

 

Wspólny front

W 2015 r. wspólne wystąpienie wojewody mazowieckiego i marszałka województwa mazowieckiego do ministra infrastruktury i rozwoju przyczyniło się do podjęcia prac nad delimitacją województwa mazowieckiego i ustaleniem granic dla dwóch NUTS 2 dla Mazowsza. Zarząd Województwa Mazowieckiego na wniosek GUS zaproponował również podział na podregiony – NUTS 3.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaleciło prezesowi GUS rozpoczęcie negocjacji z EUROSTAT w tej sprawie.

 

 

Liczba wyświetleń: 722

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.