Aktualności

Relacje rząd – samorząd

2016.01.26 13:35 , aktualizacja: 2016.01.26 13:52

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Obrady Komisji Współnej Rządu i Samorządu Terytorialnego arch.UMWM

Dziś obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Było to pierwsze posiedzenie po powołaniu rządu Beaty Szydło. W spotkaniu uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Na początek…o współpracy

Obecna na posiedzeniu premier Beata Szydło uznała współpracę pomiędzy wojewodami, samorządem i rządem jako niezwykle istotną. Dodała, że dotychczasowa praktyka delegowania samorządom zadań rządowych bez zabezpieczenia finansowego nie powinna mieć dłużej miejsca. Zadeklarowała zmianę takiego stanu rzeczy.

 

Obrady..

Członkowie komisji opiniowali projekty rozporządzeń dotyczących m.in. wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, uproszczonego wzoru oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań obejmujących gospodarkę odpadami komunalnymi, podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. Przedmiotem dyskusji był też projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego, a także o zmianie ustawy o finansach publicznych. Wcześniej, powołania z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka otrzymali nowi członkowie komisji – przedstawiciele strony rządowej.

 

O komisji

Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. Stronę rządową reprezentują:  minister właściwy do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez prezesa rady ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron wytypowani przez członków plenum pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych, wspieranych przez ekspertów.

Liczba wyświetleń: 810

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.