Aktualności

RPO WM 2014–2020. Zielone światło dla realizacji programu

2016.03.04 09:40 , aktualizacja: 2016.03.04 12:41

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Ministerstwo Rozwoju potwierdziło gotowość Mazowsza do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Daje to możliwość występowania do Komisji Europejskiej z wnioskami o płatność, czyli sięgania po środki z nowej perspektywy unijnej.

 

Na początku marca resort poinformował Zarząd Województwa Mazowieckiego o udzieleniu mu desygnacji w ramach RPO WM 2014–2020. Bez tego dokumentu nie ma możliwości rozpoczęcia finansowej realizacji programu. Zarząd województwa jest zarówno instytucją zarządzającą RPO WM 2014–2020, jak i certyfikującą program. Dlatego minister rozwoju poinformował też Komisję Europejską o udzielonej desygnacji. Umożliwia to występowanie o środki na dofinansowanie projektów, które zostaną wytypowane w konkursach.

 

Kto otrzymał desygnację?

Zarząd województwa jako instytucja zarządzająca regionalnym programem oraz instytucje pośredniczące we wdrażaniu nowego RPO – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i Miasto Stołeczne Warszawa (jako instytucja pośrednicząca we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

 

Co daje desygnacja?

– Ministerstwo Rozwoju potwierdziło poprzez desygnację zdolność instytucji zarządzającej (IZ) i instytucji pośredniczących do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Należy podkreślić, że Mazowsze to piąty region, który uzyskał taką decyzję w kraju. W dużym uproszczeniu oznacza to, że uzyskaliśmy zgodę na wnioskowanie do Komisji Europejskiej o płatności. Jest to też potwierdzenie przez ministra rozwoju, że Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz instytucje pośredniczące są w pełni odpowiedzialne za wdrażanie nowego programu i są do tego właściwie przygotowane – wyjaśnia Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim.

 

Podstawą desygnacji (zgodnie z art.124 ust.2 unijnego Rozporządzenia nr 1303/2013) było sprawozdanie i opinia niezależnego podmiotu audytowego, który ocenił czy wyznaczone instytucje spełniają zgodne z rozporządzeniem kryteria dotyczące wewnętrznego środowiska kontroli, zarządzania ryzykiem, działań związanych z zarządzaniem i kontrolą oraz monitorowania.

 

Liczba wyświetleń: 784

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.