Aktualności

Łatwiejsze procedury we wdrażaniu polityki spójności?

2016.03.11 12:25 , aktualizacja: 2017.01.31 10:46

Autor: Katarzyna Janiszewska, Wprowadzenie: Marcin Molski

  • Marszałek Adam Struzik podczas warsztatów Pobierz: Marszałek Adam Struzik podczas warsztatów fot. Aleksandra Prandota
  • Szeroki plan na uczestników warsztatów Pobierz: Szeroki plan na uczestników warsztatów Aleksandra Prandota
  • Szeroki plan na uczestników warsztatów Pobierz: Szeroki plan na uczestników warsztatów fot. Aleksandra Prandota
  • Dyrektor Marcin Wajda i Marszałek Adam Struzik Pobierz: Dyrektor Marcin Wajda i Marszałek Adam Struzik fot. Aleksandra Prandota
  • Dyrekto Marcin Wajda zabierający głos podczas warsztatów Pobierz: Dyrekto Marcin Wajda zabierający głos podczas warsztatów fot. Aleksandra Prandota

Marszałek Adam Struzik wraz z dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM Marcinem Wajdą wzięli udział w warsztatach, organizowanych przez Europejski Komitet Regionów (KR) i holenderską prezydencję w Radzie UE
(10 marca br.).

Aparaty unijne w procesie upraszczania 

 

Podczas ożywionej dyskusji, poświęconej przede wszystkim poszukiwaniu nowych rozwiązań służących uproszczeniu procedur i sposobu wdrażania Polityki Spójności zaapelowano, aby w proces  aktywnie włączono zarówno Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej (DG Regio), jak i Dyrekcję Generalna ds. Konkurencji (DG Competition). Tylko wtedy ten proces będzie rzeczywiście skuteczny.
 

Jaśniejsze zasady i zaufanie
 

Marszałek Adam Struzik opowiedział się za uproszczeniem, rozumianym tutaj jako stworzenie  jaśniejszych zasad oraz budowaniem wzajemnego zaufania między poszczególnymi podmiotami i instytucjami. Zwrócił także uwagę na brak spójności prawa krajowego z prawem unijnym oraz duże obciążenia administracyjne, szczególnie dotkliwe dla małych beneficjentów, w tym dla małych samorządów.
Korzystanie z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest obecnie przez nich uważane za „ryzykowny interes”. Nie mają pewności, że finansowanie ich projektu nie zostanie wstrzymane lub opóźnione z powodu sporu między Komisją a ich państwem. Ponadto pomoc może zostać zmniejszona lub opóźniona z powodu różnych drobnych nieprawidłowości. Marszałek poruszył także kwestię sposobu interpretacji procesu „in-house” przez podmioty w niego zaangażowane, czyli procesu, który odnosi się do przeprowadzenia działania lub pracy wewnątrz firmy i za pomocą jej zasobów, zamiast polegania na outsourcing`u. Jego zdaniem interpretacja powinna być jednakowa dla wszystkich korzystających ze środków pomocowych.


Ograniczenie roli pomocy państwa
 

Dyrektor Marcin Wajda skupił się podczas swojego wystąpienia na przedstawieniu kwestii związanych z instrumentami zwrotnymi. Uważa on, że obecnie przywiązywana jest zbyt duża waga do pomocy państwowej, przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu instrumentów zwrotnych, przez co niektórzy z beneficjentów zostają z tego procesu wykluczeni. Zwrócił uwagę na konieczność stworzenia wspólnego, jednolitego rozwiązania prawnego i organizacyjnego, które zmniejszyłoby także biurokrację.

Liczba wyświetleń: 590

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.