Aktualności

O polityce przewozowej samorządu

2016.03.15 12:10 , aktualizacja: 2016.03.16 10:04
Autor: Ł. Cichocka na podst. mat. Departamentu NIeruchomości i Infrastruktury, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

„Innowacje w transporcie publicznym” to tytuł konferencji, która odbyła się Nadarzynie. Organizację transportu w województwie mazowieckim omówił, otwierając konferencję, marszałek Adam Struzik.

Trudności w zarządzaniu…

Marszałek Adam Struzik przypomniał, że przewozy drogowe na Mazowszu realizują przewoźnicy komercyjni, co z jednej strony zapewnia dużą konkurencję na rynku, z drugiej utrudnia zarządzanie transportem na szczeblu wojewódzkim, czego konsekwencją jest brak integracji, przede wszystkim taryfowej, rozkładowej, skomunikowania z innymi środkami transportu publicznego. Jednym z kluczowych aspektów integracji, dającym perspektywy dla rozwiązań innowacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym, jest system opłat za przejazd. Przejrzysty układ  taryf i systemów biletowych ułatwia korzystanie z transportu zbiorowego. Istotny z punktu widzenia pasażera jest również komfort podróży, który zależy od warunków oferowanych przez poszczególnych przewoźników. W przewozach o charakterze wojewódzkim brakuje udogodnień w pojazdach, tj dostęp do internetu, gniazdek elektrycznych czy miejsca dla każdego pasażera.

… i szanse na poprawę

Jedną z szans poprawy sytuacji, jakie wskazał marszałek Adam Struzik, są uchwalane plany transportowe, które określają docelowy model transportu publicznego. Z uwagi na konieczne zaangażowanie znacznych środków finansowych w realny wpływ na stworzenie spójnego systemu transportowego są one bardzo ostrożne, ale stanowią narzędzie, które w przyszłości może stworzyć zintegrowany system transportowy, zapewniający pożądaną jakość przewozów na terenie Mazowsza. Przykład jak mogą funkcjonować przewozy w transporcie drogowym, pokazują konkurujący przewoźnicy na trasach międzywojewódzkich, oferujący komfortowe autobusy wyposażone w toalety, miejsca dla niepełnosprawnych, dostęp do internetu oraz gniazdka elektryczne, a także systemy rezerwacji biletów oraz informowanie podróżnych o opóźnieniach.

Najważniejsza jest konsekwencja

Ważnym elementem polityki transportowej Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz przewoźników kolejowych są inwestycje w tabor kolejowy. Z jednej strony jest to modernizacja eksploatowanego parku taborowego i dostosowywanie do pożądanych warunków podróży, z drugiej zakup nowoczesnego taboru z wykorzystaniem środków unijnych, wyposażonego w nowoczesne rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo (pojazdy wyposażone w elementy pochłaniające zderzenia, system monitoringu), komfort i wygodę podróży. Efektem prowadzonych inwestycji jest 100 proc. wymiana parku taborowego WKD, a w przypadku spółki Koleje Mazowieckie 33,3 proc. parku taborowego to pojazdy nowe, 33,3 proc. pojazdy zmodernizowane a kolejne 33,3 proc. to pojazdy, które zostaną w najbliższej perspektywie zmodernizowane bądź zastąpione pojazdami nowymi. Prowadzone są inwestycje też w infrastrukturę pozwalającą na utrzymanie pojazdów w czystości (eksploatacja myjni całopociągowej w Tłuszczu), w urządzenia umożliwiające szkolenie maszynistów (symulator jazdy pociągu EN76, w planach jest zakup kompleksowego symulatora umożliwiającego szkolenie maszynistów na różnych typach eksploatowanego taboru) czy też zmianę napięcia (WKD), która pozwoli na zwiększenie efektywności funkcjonowania przewozów.

Plany na przyszłość

Prezentację „Plany transportu publicznego dla województwa mazowieckiego” przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Nieruchomości  i Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Krzysztof Rodziewicz. Znalazły się w niej plany transportowe dla miast: Warszawa, Radom, Siedlce, Płock (wraz z gminami, które zawarły porozumienia międzygminne), Ostrołęka, Pruszków oraz Legionowo, a także dla powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, otwockiego, płockiego, radomski, sierpeckiego i wołomińskiego. Omówiono również zasady organizacji rynku przewozów na Mazowszu oraz kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1346 kB, Liczba pobrań: 613, Prezentacja (PPT)

Liczba wyświetleń: 557

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.