Aktualności

Konwenty samorządowe

2016.04.15 15:40 , aktualizacja: 2016.04.18 09:47

Autor: Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Wprowadzenie: Marcin Molski

Starostowie, wójtowie i burmistrzowie województwa mazowieckiego spotykają się regularnie, aby poruszać najważniejsze sprawy samorządów. O bieżącej współpracy, perspektywie finansowej 2014–2020, wdrażanych programach, regionalnych inwestycjach marszałek Adam Struzik rozmawiał z lokalnymi samorządowcami na spotkaniach w miejscowości Krzyczki Szumne koło Nasielska oraz w Mszczonowie.

 

Konwenty stanowią forum wymiany doświadczeń oraz służą wypracowaniu opinii i stanowisk istotnych z puntu widzenia rozwoju regionu, jak też lokalnych wspólnot.

 

Wdrażane programy

Marszałek Adam Struzik poinformował samorządowców o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Podsumował także dotychczas podjęte działania w tym obszarze. Jak podkreślił, niezwykle istotne jest współdziałanie pomiędzy wszystkimi samorządami, efektywne pozyskiwanie środków finansowych oraz mobilizowanie społeczności lokalnych do aktywnego udziału w planowaniu i wdrażaniu inicjatyw opartych na realizacji wspólnego celu, jakim jest wprowadzenie nowej jakości w życie mieszkańców regionu.

Marszałek nawiązał też do inicjatyw służących rozwojowi bazy sportowej na Mazowszu. Podejmowane przez zarząd województwa działania służą zwiększeniu dostępności do sportu i aktywności fizycznej zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Po koniec lutego zakończono nabór do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2016 r. Zgłoszono 63 nowe inwestycje. Wnioskowane środki przez inwestorów na realizację zgłoszonych zadań to kwota blisko 58 mln zł.

 

Regionalne inwestycje terytorialne

Główną ideą RIT-ów jest partnerstwo w obliczu wspólnych wyzwań oraz wzmacnianie relacji małych miast i obszarów wiejskich z miastami będącymi regionalnymi centrami rozwoju. Nawiązując do działań w tym obszarze, marszałek Adam Struzik poinformował o planowanych naborach. Pierwsze konkursy już w czerwcu br. Będą dotyczyły dróg lokalnych i wojewódzkich. Kolejne, obejmujące zagadnienia transportu miejskiego i terenów inwestycyjnych, rewitalizacji oraz zdrowia, ogłaszane będą sukcesywnie.

 

Dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w 2015 r. wpłynęło 351 wniosków o dofinansowanie. Jak zaznaczył marszałek Adam Struzik, Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 21 131 500 zł na inwestycje gminne i powiatowe, co pozwoliło na przebudowę ponad 215 km dróg. W roku bieżącym wpłynęły 384 wnioski, które są na etapie weryfikacji.

 

Marszałek na spotkaniach z samorządowcami zadeklarował dalszą współpracę i udział w pracach konwentów.

 

  • Marszałek Adam Struzi przemawia do samorządowców fot. Gminne Centrum...
  • Marszałek Adam Struzik na Konwencie Powiatów fot. Magdalena Czechowicz
  • Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego fot. Gminne Centrum...
  • Marszałek Adam Struzik na Konwencie Powiatów fot. Magdalena Czechowicz
  • Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego widok na salę fot. Magdalena Czechowicz

Liczba wyświetleń: 656

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.