Aktualności

O rynku pracy w Brukseli

2016.06.16 08:40 , aktualizacja: 2017.01.31 10:46

Autor: Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • uczestnicy sesji plenarnej Pobierz: uczestnicy sesji plenarnej Fot. arch. UMWM
  • marszałek Adam Struzik wśród uczestników sesji Pobierz: marszałek Adam Struzik wśród uczestników sesji Fot. arch. UMWM
  • widok na stół prezydialny Pobierz: widok na stół prezydialny Fot. arch. UMWM
  • marszałek Adam Struzik słucha wystąpień Pobierz: marszałek Adam Struzik słucha wystąpień Fot. arch. UMWM
  • Głosowanie nad przyjęciem opinii Komitetu Regionów podczas 118 sesji plenarnej Pobierz: Głosowanie nad przyjęciem opinii Komitetu Regionów podczas 118 sesji plenarnej Fot. arch. Europejskiego...
  • Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula z Komisarz Elżbietą Bieńkowską pozują do zdjęcia Pobierz: Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula z Komisarz Elżbietą Bieńkowską pozują do zdjęcia Fot. arch. Europejskiego...
  • do zdjęcia pozują marszałek Struzik, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula, przedstawiciele Ptak Warsaw Expo Pobierz: do zdjęcia pozują marszałek Struzik, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula, przedstawiciele Ptak Warsaw Expo Fot. arch. PTAK Warsaw Expo

Konieczne jest wprowadzenie uproszczeń dla beneficjentów unijnych środków – m.in. tę kwestię poruszono w czasie 118. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której uczestniczył marszałek Adam Struzik.
 

Zmiany finansowania

Szczególnie istotne – z punktu widzenia spraw województwa mazowieckiego oraz pozycji regionów – było w Brukseli wystąpienie do Parlamentu Europejskiego posła Jana Olbrychta dotyczące śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014–2020 (WRF).  Do władz regionalnych należy zarządzanie i spożytkowanie prawie 75 proc. budżetu unijnego, dlatego najbliższy przegląd WRF powinien skupić się na jak najszybszym wprowadzeniu uproszczeń dla beneficjentów, o które wspólnie powinniśmy walczyć na arenie międzynarodowej.
 

Przemysł stalowy

Gościem 118. sesji plenarnej KR (15 czerwca) była Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Elżbieta Bieńkowska, która przedstawiła projekt opinii dotyczącej utrzymania stabilnego zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w europejskim przemyśle stalowym.

 

Projekt zakłada przede wszystkim konieczność zachowania wysokich standardów społecznych przemysłu stalowego oraz wzmożone wysiłki na rzecz ochrony klimatu i środowiska, wykorzystując do tego recykling surowca stalowego. Zwrócono także uwagę na innowacyjność oraz ukierunkowanie na wymagania klientów, przy jednoczesnej konieczności reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji.

 

Wieloletnie ramy finansowania

Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Olbrych poruszył natomiast temat śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych (WRF). Zwrócił uwagę na fakt, że dotychczasowe koperty narodowe zostaną utrzymane i że nie można odbierać państwom pieniędzy na politykę regionalną na drugą połowę perspektywy. Jego zdaniem rozmowy na temat budżetu są odzwierciedleniem tych prowadzonych na temat przyszłości Unii. Niektóre limity WRF są już wyczerpane, natomiast niedobory środków nie powinny prowadzić do ograniczenia wspólnych priorytetów Unii – postulował.

 

W trakcie sesji podjęto debatę z zastępczynią sekretarza generalnego OECD, Mari Kiviniemi dotyczącą obecnych i przyszłych wyzwań stojących przed europejskimi regionami i miastami. Zwrócono uwagę na wyzwania demograficzne i gospodarcze, poprawę jakości życia w miastach oraz włączenie społeczne w regionach.

 

Turystyka

Dziś, po zakończeniu sesji, województwo mazowieckie wraz z partnerem strategicznym Ptak Warsaw Expo zaprosiło członków Europejskiego Komitetu Regionów na prezentację premierowych targów turystycznych World Travel Show.

 

Inwestycje w sektor turystyczny mają kluczowe znaczenie w utrzymaniu Europy na pozycji lidera podróży na świecie. Konkurencja jest jednak coraz silniejsza. Ponadto nie można zapominać o wielowymiarowym znaczeniu sektora turystycznego dla gospodarek narodowych, regionalnych i lokalnych, a także pozytywnym wpływie na aspekty społeczne (np. zapobieganiu wyludnianiu się terenów, na których społeczność utrzymuje się z turystyki) oraz środowiskowe (np. gospodarstwa agroturystyczne).

 

Zatrudnienie i żywność

Nie bez znaczenia jest także rola przemysłu stalowego w utrzymaniu miejsc pracy i ochronie rynku przed zalaniem produktami z Chin, o którym mówiła podczas swojego wystąpienia komisarz Elżbieta Bieńkowska.
 

Europejski Komitet Regionów przyjął także opinię dotyczącą przeciwdziałaniu postępującemu marnotrawieniu żywności oraz rezolucję w sprawie wkładu Komitetu w program prac Komisji Europejskiej w 2017 r.

Liczba wyświetleń: 407

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.