Aktualności

Unijne ramy klimatyczno-energetyczne

2016.07.01 10:40 , aktualizacja: 2017.01.31 10:46

Autor: Aleksandra Prandota, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w Europejskim Komitecie Regionów Pobierz: Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w Europejskim Komitecie Regionów fot. arch. Komitetu...
  • Marszałek Adam Struzik podczas panelu pn. W jaki sposób regiony i miasta mogą finansować przejście do gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki sprzężonej UE? Pobierz: Marszałek Adam Struzik podczas panelu pn. W jaki sposób regiony i miasta mogą finansować przejście do gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki sprzężonej UE? fot. arch. Komitetu...
  • Owen Philip, Komisja Europejska; marszałek Adam Struzik i Esther Badiola, Europejski Bank inwestycyjny Pobierz: Owen Philip, Komisja Europejska; marszałek Adam Struzik i Esther Badiola, Europejski Bank inwestycyjny fot. arch. Komitetu...

Marszałek Adam Struzik wziął udział w dziewiątym posiedzeniu członków Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w Europejskim Komitecie Regionów (KR).

 

Prace komisji

Głównym punktem była debata nt. zwiększenia roli władz lokalnych i regionalnych w polityce UE w obszarze unii energetycznej. Ideą jest zapewnienie Europie i jej obywatelom przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii. Zdaniem unijnych decydentów można to osiągnąć poprzez poprawę połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi oraz modernizację infrastruktury. Unijne ramy klimatyczno-energetyczne 2030 obligują UE, by dążyć do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

 

Klimat w ujęciu terytorialnym

Globalny plan działań zakłada utrzymanie wzrostu temperatury podczas bieżącego stulecia na poziomie nieznacznie powyżej 2° C i przyspieszenie wysiłków na rzecz ograniczenia go do nawet 1,5° C w stosunku do poziomu z 1990 r. Członkowie Komisji ENVE opowiadają się za rozwojem NAZCA (platforma podmiotów niepaństwowych działających na rzecz klimatu – Non-State Actor Zone for Climate Action) do lepszej integracji regionów i miast w Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Wszystko po to, by zwiększyć efektywność zbierania i przetwarzania danych. Umożliwiłoby to państwom podejmowanie racjonalnych decyzji, realizowanych w dalszej kolejności przez regiony i miasta.

 

Ogrzewanie i chłodzenie – strategia UE

Unia Europejska jest zależna od importu energii. Obecnie na ogrzewanie i chłodzenie przypada 50 proc. rocznego zużycia energii w UE, przy czym duża jej część marnuje się. Aż 45 proc. zużywa się jej w sektorze mieszkalnictwa,  dlatego priorytetem UE powinno być zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach. Debatowano o możliwościach restrukturyzacji sektora ogrzewania
i chłodzenia oraz zwiększenia efektywności tych systemów.

 

Konferencja COP22: regiony i miasta przeciwstawiające się zmianom klimatu

Marszałek Adam Struzik podczas panelu pn. „W jaki sposób regiony i miasta mogą finansować przejście do gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki sprzężonej UE?" zaprezentował doświadczenie Mazowsza na przykładzie działań podjętych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kształtowaniu niskoemisyjnej gospodarki. Jak podkreślił, Samorząd Województwa Mazowieckiego motywuje mieszkańców regionu do troski o klimat poprzez udzielenie dofinansowania na realizację projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka RPO WM 2007–2013. Kieruje także środki na realizację przyjętych założeń poprzez oś priorytetową „przejście na gospodarkę niskoemisyjną". W Efekcie udało się zrealizować 28 inwestycji z obszaru odnawialnych źródeł energii oraz 38 projektów termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej. Podjęte działania przyczyniły się do budowy instalacji OZE na terenie Mazowsza, oszczędności energii pierwotnej, ograniczenia emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, tj. dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów, dwutlenku węgla i poprawy jego jakości.

Liczba wyświetleń: 536

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.