Aktualności

Z posiedzenia sejmiku…

2016.07.11 15:40 , aktualizacja: 2016.07.12 07:52

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Przy stole prezydialnym siedzi przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski. W tle przy mównicy przemawia radny Mirosław Augustyniak fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzą radni Klubów Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. W tle na mównicy przemawia radny Adam Orliński fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzą radni Klubów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego fot. Justyna Michniewicz
  • radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości siedzą przy stole fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Platformy Obywatelskiej siedzą przy stole, w tle przy stole prezydialnym siedzi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Kucharski fot. Justyna Michniewicz
  • Widok na salę obrad – przy stołach siedzą radni województwa mazowieckiego fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzą radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzą radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego fot. Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 11 lipca br., uczcił minutą ciszy ofiary rzezi wołyńskiej w 73. rocznicę tego wydarzenia. Nadał też Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz przyjął m.in. „Ocenę zasobów pomocy społecznej (…) za 2015 rok”.

 

„Zasłużony dla Mazowsza”

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” sejmik odznaczył Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie – spółkę, która w tym roku obchodzi 130. lecie działalności. Przedsiębiorstwo zaopatruje w wodę i odprowadza ścieki mieszkańców Warszawy i gmin ościennych, eksploatując sieć wodociągową o długości ponad 4 tys. km i podobnej długości sieć kanalizacyjną. Wodociągi Układu Centralnego każdego dnia dostarczają ponad 300 mln litrów wody. Spółka inwestuje w poprawę gospodarki wodno-ściekowej miasta oraz systematycznie rozwija infrastrukturę, aby sprostać potrzebom dynamicznie rozwijającej się aglomeracji.

 

Pomoc społeczna

Sejmik przyjął „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2015 r.” – zbiorczy raport, opisujący wszelkie aspekty polityki społecznej na Mazowszu. Dokument zawiera wnioski i rekomendacje, które mogą być pomocne w podejmowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego decyzji  związanych z planowaniem budżetu w obszarze polityki społecznej.

 

Droga do skansenu

Dzięki dofinansowaniu z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019” oraz rozstrzygniętemu przetargowi zmniejszył się o przeszło 2,1 mln zł udział finansowy województwa mazowieckiego w budowie ulicy Narutowicza w Sierpcu i wynosi obecnie prawie 1,4 mln zł. Radni przyjęli w związku z tym zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia dotacji na tę inwestycję.

 

Drogi wojewódzkie

Rada Gminy Wiskitki, podejmując uchwałę o zaliczeniu drogi krajowej nr 50  do kategorii dróg wojewódzkich (od węzła autostradowego A2 do granicy administracyjnej gminy) nie uwzględniła parametrów i funkcji, jaką pełnił powyższy odcinek w sieci dróg publicznych. Dlatego też sejmik podjął decyzję o pozbawieniu tego odcinka kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczeniu go do kategorii drogi powiatowej.

 

Inne decyzje sejmiku

Sejmik uchwalił również zmiany w budżecie na 2016 r., zwiększając m.in. o 5 mln zł kwotę dochodów z podatku CIT. Zmiana ta oraz poczynione oszczędności pozwoliły na zwiększenie środków przeznaczonych na inwestycje drogowe, w szpitalach oraz muzeach mazowieckich. Radni zgodzili się ponadto na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w gminie Goworowo i rozszerzenie prowadzonej tam działalności o pomoc społeczną. Przyjęli też m.in. uchwały dotyczące aglomeracji Rybno i Radzymin oraz wprowadzili zmiany do uchwały wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017”.

Liczba wyświetleń: 708

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.