Aktualności

Mazowsze ma już RITy

2016.07.20 09:20 , aktualizacja: 2016.08.03 11:36

Autor: oprac.na podst.mat.Biura Prasowego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • Marszałek Adam Struzik mówi o Regionalnych Inwestycjach Terytorialnych fot.Marcin Patkowski
 • Prezentacja nt. RIT-u; Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich fot.Marcin Patkowski
 • Marszałek Adam Struzik mówi o Regionalnych Inwestycjach Terytorialnych fot.Marcin Patkowski
 • Piotr Brzeski, dyrektor MBPR w Warszawie prezentuje dane dotyczące RIT-u fot.Marcin Patkowski
 • Liczni uczestnicy konferencji fot.Marcin Patkowski
 • Marszałek Adam Struzik przemawia w Ciechanowie fot. Marta Milewska
 • Marszałek Adam Struzik przemawia podczas konferencji w Siedlcach fot. Ewa Janoszka
 • RIT w Radomiu fot. archiwum UMWM
 • Marszałek przemawia podczas konferencji w Płocku fot. archiwum UMWM
 • Uczestnicy konferencji w Płocku fot. archiwum UMWM
 • MArszałek w rozmowie z dziennikarzami fot. archiwum UMWM

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął plan inwestycyjny dla poszczególnych subregionów. Główny nacisk położono na działania związane m.in. z poprawą sieci transportowej, standardu opieki zdrowotnej, rozwojem gospodarczym czy zachowaniem dziedzictwa kulturowego. W sumie na ten cel w całym regionie przeznaczono ponad 950 mln zł.

 

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT-y)

To autorska inicjatywa zarządu województwa w obecnym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014–2020. RIT stworzono na wzór ZIT-u (Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) wprowadzonego przez Komisję Europejską dla Warszawy i okolic.  Ideą było, by samorządy z pozostałych subregionów Mazowsza mogły wspólnie wypracować projekty tworzące zintegrowaną całość. Liderem koordynującym prace jest zawsze dawne miasto wojewódzkie.

 

– Rozpoczynamy aktywną realizację RIT-ów. Kiedy toczyła się dyskusja na temat kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego, Unia Europejska postawiła na ZIT. Dla nas, mieszkańców Mazowsza – regionu, który ma bardzo zróżnicowany charakter – ZIT to za mało. Doszliśmy więc do wniosku, że musimy myśleć w kategoriach dobra wszystkich ośrodków subregionalnych – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Plan inwestycyjny dla Ostrołęki

Obejmuje projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju miasta i subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności jego potencjału: gospodarczego, społecznego i środowiskowo-rekreacyjnego oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego subregionu ostrołęckiego poprzez zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług zdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej i ograniczenie niskiej emisji. 

 

Co w Ciechanowie?

W przypadku Ciechanowa wypracowany przez samorządy i zatwierdzony właśnie przez zarząd województwa plan inwestycyjny obejmuje projekty dotyczące ograniczenia niskiej emisji oraz poprawę spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej. W ramach tych projektów planowane są działania obejmujące:

 

 

 • zrównoważoną mobilność miejską, w tym budowę ciągów pieszo-rowerowych, przystanków dla komunikacji miejskiej oraz dróg obwodowych,

  budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego w Ciechanowie,

 • termomodernizację budynków komunalnych i użyteczności publicznej na obszarze subregionu ciechanowskiego,

 • rewitalizację obszarów zmarginalizowanych i poprawę dostępności do zasobów kultury;

 • przebudowę infrastruktury drogowej dla poprawy spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T,

 • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną na terenie subregionu ciechanowskiego.

Siedlce stawiają na transport

W przypadku Siedlec wypracowany przez samorządy i zatwierdzony właśnie przez zarząd województwa plan inwestycyjny obejmuje m.in. utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach poprzez rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej w sąsiedztwie istniejącego dworca PKP oraz budowę centrum przesiadkowego komunikacji autobusowej. W planach jest także utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim i rozbudowa powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego, a także modernizacja układu komunikacyjnego w powiatach: węgrowskim, siedleckimi i łosickim.

 

Dobre wieści dla Radomia

Subregion radomski postawił na poprawę dostępności do wysokiej jakości usług publicznych związanych z ochroną zdrowia oraz ożywieniem społeczno-gospodarczym obszarów kryzysowych. W ramach tych projektów planowane są działania obejmujące modernizację i doposażenie szpitali, a także rewitalizację zdegradowanych obszarów i obiektów zabytkowych oraz poprzemysłowych.

 

Płockie drogi

Plan inwestycyjny Płocka to przede wszystkim projekty związane z infrastrukturą drogową. Zakłada on m.in.:

 • budowę trasy północno-zachodniej (projekt główny),

 • rozbudowę ulicy Przemysłowej i przebudowę ulicy Kostrogaj w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą, by ułatwić dojazd do terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo,

 • rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 3759W Szumanie–Bielsk,

 • rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie OFMP,

 • modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie OFMP,

 • rewitalizację społeczno-gospodarczą śródmiejskich przestrzeni Płocka (projekt główny),

 • rewitalizację najstarszej części Gąbina.

 

Dedykowane konkursy

Aby uzyskać dofinansowanie, projekty będą startować w konkursach ogłaszanych specjalnie dla RIT[1]. Startowanie w nich nie zamyka drogi do ubiegania się o środki unijne w ramach innych naborów – otwartych dla wszystkich.

Inicjatywy, wybierane w konkursie ogłaszanym dla RIT, tak jak pozostałe projekty konkursowe, by otrzymać wsparcie będą musiały uzyskać pozytywną ocenę zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący.

 

 

[1] Zgodnie z RPO WM 2014–2020, ocenie podlegać będzie czy projekt został ujęty w Planach inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi (ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim), zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014–2020.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 3994 kB, Liczba pobrań: 519
Rozmiar: 7450 kB, Liczba pobrań: 780
Rozmiar: 2746 kB, Liczba pobrań: 540

Liczba wyświetleń: 1682

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.