Aktualności

Unijna kasa dla Płocka i Sierpca

2016.07.18 08:35 , aktualizacja: 2016.07.18 10:34

Autor: Biuro Prasowe MJWPU, UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

marszałek i prezydent podpisują umowy Fot. Karol Krajewski
marszałek i prezydent podają sobie ręce po podpisaniu umów Fot. Karol Krajewski
sygnatariusze umowy siedzą przy stole Fot. Karol Krajewski

Na poprawę bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – dzięki środkom z Unii Europejskiej – mogą liczyć mieszkańcy subregionu płockiego. Kolejne inwestycje w Płocku i Sierpcu otrzymają cenne wsparcie.

 

Milion grantu

Umowy w sprawie dofinansowania projektów dotyczących rozbudowy systemów wczesnego ostrzegania, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony płocczan przed zagrożeniami oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym w powiecie sierpeckim są już podpisane.

 

Ich sygnatariuszami są marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu Agnieszka Gorczyca. Wartość dofinansowania tych dwóch zadań wynosi prawie 1 mln zł.

 

Korzyści dla Płocka…

Już niedługo zostanie rozbudowany system wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi istniejący na terenie Płocka. Dzięki unijnemu dofinansowaniu miasto wzbogaci się o nowe urządzenia sterowania i kontroli, urządzenia monitorujące oraz nowe punkty alarmowe. Zaplanowano zakup i montaż dziesięciu elektronicznych syren alarmowych o mocy min. 600W, centrali alarmowej, stacji meteorologicznej oraz dwóch detektorów skażeń wraz z dostępem do internetu.

 

W ramach projektu przeprowadzone będą szkolenia dla mieszkańców na temat zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. Od pracowników Urzędu Miasta Płocka uczestnicy dowiedzą się, jakie są rodzaje alarmów i komunikatów ostrzegawczych oraz o rodzajach zagrożeń i prowadzonych działaniach prewencyjnych. By dotrzeć do jak największej grupy odbiorców projektu, będą przygotowane materiały informacyjno-promocyjne (plakaty i ulotki).

 

…i powiatu sierpeckiego

Mieszkańcy Sierpca i okolic mogą liczyć na wsparcie społeczne rodzin. W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powstanie placówka wsparcia dziennegoSierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa (SPŚŚ).

 

W ramach projektu przewidziano działania związane z profilaktyką społeczną skierowaną do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i biologicznych z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowano też opracowanie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, a także Indywidualnych Planów Działania, co ma pomóc w przygotowaniu i realizacji wsparcia. W zależności od potrzeb mieszkańcy powiatu będą uczestniczyć w spotkaniach z pracownikami socjalnymi, psychologiem i doradcą zawodowym.

 

Pomoc otrzyma 60 osób (30 dziewcząt i 30 chłopców) w wieku 8–18 lat. Każda z nich będzie miała zagwarantowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce i rozwijaniu zainteresowań, a także planowaniu czasu wolnego (organizowane będą m.in. wyjścia do kina, teatru czy muzeum). Uczestnicy wezmą też udział w zajęciach z języków angielskiego i niemieckiego. Poznają metody i techniki efektywnej nauki oraz techniki pamięciowe. W ramach projektu beneficjent zakupi także materiały dydaktyczne (książki i gry edukacyjne), z których będzie można korzystać na zajęciach.

Liczba wyświetleń: 577

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.