Aktualności

Inwestycje w innowacje

2016.09.15 12:25 , aktualizacja: 2016.09.15 12:48

Autor: opr. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Konferencję otworzył marszałek Adam Struzik fot. MODR Warszawa
  • Marszałek Adam Struzik mówił o inteligentnych specjalizacjach regionu fot. MODR Warszawa
  • Liczni uczestnicy konferencji fot. MODR Warszawa

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie zaprosił rolników, przedstawicieli środowiska nauki i biznesu na konferencję poświęconą podniesieniu konkurencyjności mazowieckiego rolnictwa. Wszystko w ramach realizacji projektu z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016–2017 pn. „Utworzenie Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego Poświętne w Płońsku”.

 

W dyskusji, dotyczącej roli Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR), tworzenia grup operacyjnych, finansowania transferu technologii oraz prezentacji dobrych praktyk i wdrożeń innowacji na przykładach polskich i zagranicznych, wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

O czym rozmawiano?

Prelegentami konferencji byli uznani eksperci – przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, fundacji, krajowych ośrodków badawczo-naukowych oraz włoskiego Parku Naukowo Technologicznego Galileo z Padwy. Zaproszeni goście przybliżyli zagadnienia związane m.in. z wdrażaniem innowacji w sektorze rolno-spożywczym oraz finansowaniem transferu technologii innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z zadaniami „Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego – Parku Spółdzielczego w Płońsku”, działającego od czerwca br.

 

Inteligentne specjalizacje

Marszałek Adam Struzik mówił o wyzwaniach dla Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza. Jednym z warunków wstępnych uzyskania wsparcia z RPO WM na lata 2014–2020 na działania związanie z badaniami i rozwojem jest wdrożenie koncepcji tzw. inteligentnej specjalizacji. Polega ona na koncentracji zasobów na obszarach o największym potencjale rozwojowym w regionie. Oznacza to skupienie sił i środków na takich obszarach, w których wsparcie przyniesie największą wartość dodaną i przyczyni się do poniesienia konkurencyjności danego regionu. W przypadku zróżnicowanego Mazowsza są to 4 interdyscyplinarne obszary, procesy i technologie związane z bezpieczną żywnością, inteligentnymi systemami zarządzania, nowoczesnymi usługami dla biznesu i wysoką jakością życia.

 

Rolnictwo

Jest jednym z silniejszych filarów gospodarki na Mazowszu. – Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, musimy stwarzać możliwości transferu wiedzy i innowacji do tego sektora – podkreślił marszałek Adam Struzik. Temu ma służyć m.in. działalność nowo otwartego „Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego – Parku Spółdzielczego w Płońsku”. Szczególny nacisk położono na przemysł rolno-spożywczy, biotechnologię, ekologię, OZE oraz IT. Park będzie wspierał powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, szczególnie na obszarach wiejskich. Wspomagał poprzez szkolenia i fachowe doradztwo, a także pomagał w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Jego rolą będzie też inicjowanie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy przedsiębiorców oraz aktywizowanie działań i tworzenie inicjatyw klastrowych czy grup operacyjnych.

 

Liczba wyświetleń: 394

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.