Aktualności

Wysoki rating Mazowsza

2016.11.23 12:05 , aktualizacja: 2016.11.23 12:18
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Fitch Ratings potwierdził ratingi województwa mazowieckiego. Międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej został utrzymany na poziomie „A-”, międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej – na poziomie „BBB+”, a długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

 

Argumenty za

W komunikacie czytamy m.in.: „Fitch potwierdził także długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „BBB+” dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro. Potwierdzenie ratingów i ich perspektywy odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w średnim okresie województwo utrzyma solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność, przy równoczesnym spadku zadłużenia bezpośredniego. Ratingi uwzględniają również wysokie ryzyko pośrednie województwa, związane ze znacznymi potrzebami finansowymi podmiotów leczniczych.”

 

Jak zauważa Fitch, Mazowsze utrzyma solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 25 proc. Będzie to wynikiem ograniczania wydatków bieżących oraz oczekiwanego, znacznego wzrostu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), który ma ponad 60-procentowy udział w dochodach operacyjnych województwa.

 

Realne założenia

Zgodnie z naszą prognozą dochody CIT w 2016 r. powinny wzrosnąć o 7 proc. rok do roku w związku z oczekiwanym wzrostem PKB o 3 proc. Wpłaty na subwencję ogólną dla województw (tzw. janosikowe) wyniosą 318 mln zł w 2016 r., czyli około 20 proc. wydatków operacyjnych województwa, w porównaniu do 37 proc. wydawanych średnio w latach 2012–2014. W 2016 r. województwo dodatkowo zapłaciło w całości „janosikowe” za 2014 r. w wysokości 182,1 mln zł i w rezultacie nie ma więcej zaległości z tego tytułu. Województwo wykorzystało nadwyżkę gotówki, co nie wpłynęło negatywnie na jego sytuację finansową. Natomiast marża operacyjna w 2016 r. będzie niższa zarówno od marży operacyjnej osiągniętej w 2015 r., jak i od prognozowanych w średnim okresie marż operacyjnych.

 

Wskaźniki ekonomiczne województwa są wyższe od średniej krajowej. Produkt Krajowy Brutto (PKB) w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa (ponad 5 mln mieszkańców) stanowił 161 proc. średniej krajowej w 2013 r. (ostatnie dostępne dane) i to głównie dzięki usługom, które dominują w gospodarce lokalnej. Wartość Dodana Brutto sektora usług w 2013 r. wyniosła 73 proc. (Polska: 63 proc.) i sektor ten zatrudniał 67 proc. wszystkich pracujących (Polska: 57 proc.). Stopa bezrobocia w województwie na koniec września 2016 r. wyniosła 7,4 proc. i była niższa od średniej krajowej (8,3 proc.).

Liczba wyświetleń: 330

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.