Aktualności

RPO WM. Podsumowanie i plany na przyszłość

2016.12.13 15:00 , aktualizacja: 2017.06.03 09:58

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc fot. Eliza Albrechcińska
Spotkanie predstzwicielei zarządu Mazowsza z dziennikarzami lokalnych tytułów prasowych fot. Eliza Albrechcińska
Uczestnicy spotkania w Siedlcach fot. Eliza Albrechcińska

Nowa perspektywa finansowa nabiera tempa. Za nami pierwsze konkursy. Wszystko zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego harmonogramem.

 

Do końca 2016 r. ogłoszonych będzie 79 konkursów na ponad 3,2 mld zł, co stanowi ponad 35 proc. alokacji. Na 2017 r. zaplanowane są 42 konkursy na łączną kwotę ponad 1,1 mld zł. 20 naborów dotyczyć będzie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a 22 – Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Perspektywa 2014–2020 na Mazowszu

To przede wszystkim projekty innowacyjne, angażujące biznes w prace badawczo-rozwojowe, wykorzystujące  nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji. Są to również inwestycje w sektor ochrony zdrowia i kultury, wzmacniające przedsiębiorczość oraz wspierające efektywność energetyczną. W trybie pozakonkursowym, sukcesywnie realizowane będą inwestycje z obszaru budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, nowych linii kolejowych czy zakupu i modernizacji taboru kolejowego.

 

Na ogłoszone dotychczas konkursy w ramach RPO WM 2014–2020 wpłynęło ponad 4 tys. wniosków, na łączną kwotę dofinansowania ponad 5,2 mld zł, z czego 2,3 tys. wniosków na kwotę dofinansowania ponad 3,5 mld zł przeszło pozytywnie ocenę formalną. Prawie 650 projektów, decyzją zarządu województwa, zatwierdzono do dofinansowania. Część umów już podpisaliśmy.

 

EFRR

Najwięcej umów podpisano w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza (projekty wprowadzające e-usługi w służbie zdrowia oraz administracji). Największą popularnością cieszył się  konkurs ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

 

EFS

Tu prym wiodą konkursy wspierające edukację na różnych poziomach. Najwięcej umów podpisano w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Są to te projekty, dzięki którym uczniowie wyposażeni są w kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, tj. umiejętności matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne, znajomość języków obcych oraz przedsiębiorczość. Popularnością cieszą się także konkursy ukierunkowane na wsparcie wyposażania osób dorosłych w kompetencje informatyczne i językowe, jak również kwalifikacje zawodowe.

 

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na 2017 r.

Przed nami 42 konkursy (w ramach RPO WM 2014–2020) na kwotę dofinansowania ponad 1,1 mld zł. Dotyczyć będą:

  • sfery badawczo-rozwojowej – 4 konkursy na kwotę ponad 199 mln zł,
  • rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości – 4 konkursy na kwotę ponad 99 mln zł,
  • gospodarki niskoemisyjnej – 6 konkursów na kwotę ponad 221 mln zł,
  • gospodarki przyjaznej środowisku – 3 konkursy na kwotę ponad 43 mln zł,
  • poprawy jakości życia – 3 konkursy na kwotę ponad 127 mln zł,
  • rynku pracy – 1 konkurs na kwotę ponad 17 mln zł,
  • przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i walki z ubóstwem – 12 konkursów na kwotę ponad 281 mln zł,
  • edukacji – 9 konkursów na kwotę blisko 135 mln zł.

 

 

Liczba wyświetleń: 644

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.