Aktualności

Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów

2016.12.09 09:55 , aktualizacja: 2017.01.31 10:44

Autor: Aleksandra Prandota, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałkowie Adam Struzik (Mazowsze) i Witold Stępień (łódzkie) Pobierz: Marszałkowie Adam Struzik (Mazowsze) i Witold Stępień (łódzkie) fot. Aleksandra Prandota
  • Spotkanie przedstawicieli ZWRP ze sprawozdawcą opinii KR nt. przyszłości polityki spójności po 2020 r, Michaelem Schneiderem Pobierz: Spotkanie przedstawicieli ZWRP ze sprawozdawcą opinii KR nt. przyszłości polityki spójności po 2020 r, Michaelem Schneiderem fot. Aleksandra Prandota
  • Trzej polscy Marszałkowie podczas 120 sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów Pobierz: Trzej polscy Marszałkowie podczas 120 sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów fot. Aleksandra Prandota
  • Prezydium Komitetu Regionów Pobierz: Prezydium Komitetu Regionów fot. Aleksandra Prandota

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych zaapelowali o zwiększenie możliwości zaangażowania się w tworzenie polityk Unii Europejskiej, a także uproszczenie procedur w kluczowych obszarach jakimi są m.in. fundusze regionalne i polityka spójności.

 

Polityka spójności

Marszałkowie polskich województw spotkali się z Michaelem Schneiderem, przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów, przekazując mu stanowisko polskich regionów w sprawie polityki spójności po 2020 r. Włodarze regionów zgodnie opowiadają się za tym, aby nie zmieniać diametralnie polityki spójności. Ich zdaniem jest ona kluczowa dla dalszego rozwoju polskich regionów. Konieczne jest natomiast jej uproszczenie i nadanie odpowiedniej elastyczności umożliwiającej efektywne wykorzystywanie środków. Istotne będzie także zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę, że w dyskusji o przyszłości polityki spójności po 2020 r. należy zastanowić się nad tym, jak będzie kształtował się wskaźnik PKB po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię. Być może okaże się, że 6 polskich województw znajdzie się w kategorii regionów przejściowych. Zaznaczył też, że dobrym rozwiązaniem byłaby rezygnacja ze sztywnego podziału na kategorie regionów na podstawie PKB na rzecz bardziej liniowego. Tu niezbędne byłoby wypracowanie odpowiedniego algorytmu, który pozwalałby na zachowanie adekwatnego wsparcia z funduszy europejskich.

 

Ważny głos

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę praw podstawowych, przedstawił członkom Komitetu Regionów (KR) program prac Komisji Europejskiej na 2017 r. Największy nacisk położony jest w nim na tworzenie prawa lepszej jakości.

 

Turystyka

Uznano ją za siłę napędową współpracy regionalnej w UE. Marszałek Adam Struzik osobiście angażował się w promowanie Mazowsza jako atrakcyjnego celu podróży wśród członków KR. Według danych z 2010 r. około 5,2 proc. Europejczyków zatrudnionych jest w sektorze turystycznym, a dochody generowały blisko 10 proc. unijnego PKB. Branża obecnie boryka się z licznymi problemami, które są skutkiem kryzysów wpływających na bezpieczeństwo turystów. Należą do nich m.in. klęski żywiołowe, terroryzm czy przestępczość. Turystyka nadal odgrywa kluczową rolę w rozwoju działalności gospodarczej oraz wzroście zatrudnienia i eksportu w Europie, ale poważnym zagrożeniem dla niej  jest rozpad jednolitego rynku UE, podsycany przez kryzys migracyjny w Europie i umacnianie się postaw ekstremistycznych. Z tego względu zasadnicze jest utrzymanie strefy Schengen oraz swobód wynikających z funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego umożliwiającego swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału. Nie bez znaczenia jest tez wzrost konkurencyjności innych regionów świata w tej branży.  Zdaniem członków KR tylko trafna diagnoza potrzeb konsumentów zatrzyma Europejczyków na kontynencie i zachęci mieszkańców z pozostałych części świata do jej odwiedzania. Powinna być też promowana m.in. swoboda legalnego podróżowania, np. poprzez odpowiednio zmodyfikowane wymogi wizowe, automatyzację systemów odprawy, udostępnianie użytecznych aplikacji mobilnych, inwestycje w połączenia transportowe, Wszystkie zmiany  i nowe procesy powinny następować przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i brać pod uwagę kwestie środowiskowe.

 

 

Liczba wyświetleń: 366

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.