Aktualności

Budżet przyjęty

2016.12.19 15:00 , aktualizacja: 2016.12.20 15:13
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Ilustracja - banknoty i monety arch. UMWM

Radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet na 2017 r. Na inwestycje zaplanowali
411 mln zł, na „janosikowe” – 357 mln zł, na dotacje dla KM i WKD – 287 mln zł. To jedne z głównych pozycji przyszłorocznego budżetu. W przyszłym roku zarezerwowano również środki na wsparcie organizacji pozarządowych.

 

Dochody i wydatki

Planowane dochody wyniosą około 2,35 mld zł, z czego 1,78 mld zł to prognozowane dochody z podatków PIT i CIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie 2,14 mld zł.

 

W 2017 r. Mazowsze będzie musiało zapłacić wyższe o 40 mln zł w stosunku do 2016 r. „janosikowe”. Mniej środków – aż o ponad 160 mln zł – przeznaczy natomiast na inwestycje.

 

Wydatki inwestycyjne, jakie planują władze województwa w dużej mierze dotyczyć będą infrastruktury drogowej i lotniczej (213,5 mln zł), ochrony zdrowia (80,6 mln zł), kultury (13,6 mln zł) i oświaty (1,2 mln zł). Znajdą się także środki na wsparcie dla organizacji pozarządowych – 10,3 mln zł.

 

Jak co roku znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są dotacje dla przewoźników kolejowych. Na dofinansowanie przewozów realizowanych przez spółkę Koleje Mazowieckie samorząd przeznaczy 255 mln zł, a przez Warszawską Kolej Dojazdową – 32 mln zł.

 

 

Atutem przyszłorocznego budżetu jest dodatni wynik finansowy, czyli tzw. nadwyżka budżetowa (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami), która wyniesie aż 205 mln zł. Dzięki temu od przyszłego roku województwo zamierza rozpocząć wykup obligacji, który potrwa przez najbliższe 3 lata. Łączna wartość wykupu to blisko 400 mln zł. Zadłużenie województwa planowane na koniec 2017 r. zmniejszy się z tegorocznego 1,5 mld zł do 1,3 mld zł.

 

Drogi

Na rozbudowę, modernizację i budowę nowych dróg Mazowsze przeznaczy w 2017 r. ponad 197 mln zł, z czego ponad 75 mln zł stanowią środki unijne w ramach RPO WM 2014–2020. Wśród największych inwestycji drogowych są:

 • budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w Lipsku do drogi wojewódzkiej nr 754 – 25,5 mln zł (RPO WM 2014-2020),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 (powiat żuromiński) na odcinku od km 38+170 do km 38+662 (gmina Lubowidz) oraz od km 39+268 do km 51+500 (gmina Żuromin) – 25 mln zł (RPO WM 2014–2020),
 • budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie miasta Gąbin – 25 mln zł (RPO WM 2014–2020),
 • droga wojewódzka nr 637 Warszawa – Węgrów – 23,8 mln zł (środki własne),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa–Kamion – 21,8 mln zł (środki własne),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie – 10 mln zł (środki własne),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 Klwów–Szydłowiec – 7,2 mln zł (środki własne),
 • przebudowa mostu w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 wraz z dojazdami – 6,5 mln zł (środki własne).

 

Infrastruktura lotnicza

W 2017 r. blisko 16 mln zł przeznaczymy na rozbudowę infrastruktury lotniczej i okołolotniczej. Środki zarezerwowann na:

 • budowę odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowę stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin – 5,6 mln zł,
 • uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) – dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin – 10,2 mln zł.

 

Zdrowie

Na inwestycje w ochronie zdrowia w 2017 r. władze Mazowsza przeznaczą ze środków własnych 80,6 mln zł. Największa inwestycja to dokapitalizowanie spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” (18,8 mln zł) na dokończenie budowy szpitala w Ząbkach. Poza tym kontynuowane bądź finalizowane będą:

 • budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 na potrzeby Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – 7,7 mln zł,
 • modernizacja i przebudowa budynku Pawilonu Głównego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – etap II – 6,4 mln zł,
 • modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – 7,5 mln zł,
 • przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. – 5,7 mln zł,
 • rozbudowa i przebudowa budynku „H” i „G” wraz z nadbudową budynku „G” na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. – 2 mln zł,
 • rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 4,9 mln zł,
 • przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie – 4,7 mln zł,
 • rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7 w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 4,4 mln zł,
 • budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim – 1,9 mln zł,
 • wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 1,3 mln zł,
 • termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu– 545 tys. zł,
 • przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 625 tys. zł.

 

Kultura

W 2017 r. mazowieckie instytucje kultury otrzymają na inwestycje 13, 6 mln zł, z czego blisko 8 mln zł zabezpieczono na realizację projektów konkursowych w ramach RPO WM 2014–2020. Główne inwestycje to:

 • modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Państwowym Muzeum Archeologicznym – etap I (dokumentacja) – 1,8 mln zł,
 • modernizacja i prace konserwatorskie siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – etap I (dokumentacja) – ok. 1,6 mln zł,
 • rozbudowa, renowacja i modernizacja zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury – 694 tys. zł;
 • przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – etap I (dokumentacja) – 600 tys. zł,
 • budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 386 tys. zł;
 • rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I (dokumentacja) – 246 tys. zł,
 • modernizacja ekspozycji stałej w Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie – 226 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 954

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.