Aktualności

KR o bieżących problemach państw i regionów UE

2017.02.09 15:10 , aktualizacja: 2017.02.10 09:55
Autor: Nina Małachowska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Marszałek Adam Struzik i ambasador Artur Orzechowski fot. Nina Małachowska
Marszałek Adam Struzik podczas posiedzenia fot. Nina Małachowska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w dwudniowych obradach plenarnych Komitetu Regionów, które odbyły się w Brukseli 8 i 9 lutego.

 

Ożywienie inwestycji, tworzenie miejsc pracy i polityka spójności

Luka inwestycyjna jest poważnym problemem dla konkurencyjności i spójności Europy. Finansowanie inwestycji publicznych pozostaje trudnością dla dwóch trzecich władz lokalnych i regionalnych. Jak zauważyli członkowie KR, z powodu kryzysu gospodarczego inwestycje publiczne i prywatne spadły w krajach Unii Europejskiej o około 15 proc, a w niektórych państwach członkowskich nawet o 50 proc. Dlatego KR wydał opinię na temat likwidacji luki, w której podkreślił, że polityka spójności pozostaje głównym narzędziem inwestycyjnym, zwłaszcza w słabiej rozwiniętych państwach i regionach. Dlatego członkowie chcieliby, aby zapewniono większą spójność tej polityki z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

 

KR podkreślił potrzebę dalszego wykorzystywania współdziałania między EFIS a innymi funduszami UE (zwłaszcza europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi), a także upraszczania procedur, aby ograniczyć biurokrację i tym samym pomóc w zwiększeniu absorpcji tych funduszy.

 

Młodzi rolnicy

Kolejna opinia dotyczyła wspierania młodych rolników. Siła robocza Europy w sektorze rolnictwa stopniowo się starzeje, zaledwie 6 proc. wszystkich osób prowadzących gospodarstwa rolne w UE to osoby w wieku do 35 lat, a ponad połowa przekroczyła 55 lat. Obserwuje się także stały odpływ młodych ludzi z sektora rolniczego. Aby wesprzeć młodych rolników, KR wezwał Komisję Europejską do zaoferowania tej grupienowych możliwości inwestycyjnych w zakresie opracowywania i wdrażania instrumentów finansowych w formie pożyczek, gwarancji lub funduszy kapitałowych. Innym rozwiązaniem, które zostało przedłożone Komisji Europejskiej, są banki ziemskie, które mają wspierać działania na rzecz obrotu ziemią, jako instrumentu funkcjonującego na szczeblu lokalnym i ułatwiającego dostęp do ziemi.

 

Spotkanie z ambasadorem

Marszałek Adam Struzik wziął udział w spotkaniu z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii Arturem Orzechowskim. Rozmówcy dyskutowali o możliwości promocji mazowieckich jednostek kultury w Belgii.

 

Razem łatwiej

Władze Mazowsza dostrzegają korzyści płynące z połączenia sił w ramach regionalnej grupy V4 przy Komitecie Regionów. Regiony metropolitarnej tej grupy stoją w obliczu podobnych wyzwań, co jest solidną podstawą do współpracy i rozmów o polityce spójności w następnym okresie programowania. Skutkiem tych dyskusji jest list otwarty regionów metropolitarnych wchodzących w skład V4 do ministerstw narodowych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Proszą w nim o podjęcie odpowiednich działań na rzecz regionów i miast stołecznych podczas zabiegania o narodowe interesy w ramach prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską odnośnie polityki spójności UE po roku 2020. Istotne jest, by zacieśniać współpracę we wspólnej sprawie, dlatego marszałek Adam Struzik  zaprosił przedstawicieli Regionalnej Grupy Wyszehradzkiej do udziału w konferencji, organizowanej w maju na Mazowszu, dotyczącej nowych pomysłów i wspólnych działań w ramach przedsiębiorczości, spójności terytorialnej i turystki.

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 631

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.