Aktualności

Podsumowanie rocznej działalności WRDS

2017.02.17 13:05 , aktualizacja: 2017.02.17 14:21

Autor: Beata Samsel (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Obrady wojewódzkiej rady dialogu społecznego odbyły się w urzędzie marszałkowskim fot. Marcin Walasik, MUW w...
marszałek Adam Struzik fot. Marcin Walasik, MUW w...

W urzędzie marszałkowskim (16 lutego) obradowało prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Był to czas na zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności rady w minionym roku oraz ustaleniem harmonogramu pracy na bieżący rok. W spotkaniu uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

O czym rozmawiano?

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przedstawili założenia Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017 dla województwa mazowieckiego. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dokument wymaga zaopiniowania, m.in. przez WRDS. Plan, przygotowywany każdego roku przez samorząd województwa, określa priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia.

Omówiono również kwestię zgłoszenia kandydatur do Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w skład rady wchodzi m.in. osoba wskazana przez właściwą miejscowo Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego.

 

Plany na przyszłość

Rada zajmie się m.in. finasowaniem wojewódzkich rad dialogu społecznego, monitorowaniem wdrażania reformy oświaty i łagodzenia ewentualnych niepokojów (związanych z wprowadzaniem zmian) oraz bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia (w związku z planowaną reformą w tym obszarze). WRDS planuje także dyskusję na temat zapowiadanej reformy instytucji rynku pracy i zmiany ustroju m.st. Warszawy.

 

 

Liczba wyświetleń: 441

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.