Aktualności

Sejmik zakończył obrady

2017.02.28 15:05 , aktualizacja: 2017.02.28 15:24

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Przy stole prezydialnym siedzi przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski fot. Justyna Michniewicz
  • marszałek Adam Struzik fot. Michał Słaby
  • fot. Michał Słaby
  • wicemarszałek Wiesław Raboszuk fot. Michał Słaby
  • czlonek zarzadu Elżbieta Lanc fot. Michał Słaby
  • członek zrządu Rafał Rajkowski i radni Platformy Obywatelskiej fot. Michał Słaby
  • Przy stole siedzą radni Prawa i Sprawiedliwości. W tle widać baner „Nie ma opery bez artystów” fot. Justyna Michniewicz
  • radni sejmiku podczas posiedzenia, w tle przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski fot. Michał Słaby
  • Widok na salę obrad – radni siedzą przy stołach fot. Justyna Michniewicz
  • – Przy stole siedzą radni Prawicy Rzeczpospolitej i niezrzeszeni. W tle siedzą pracownicy Warszawskiej Opery Kameralnej, trzymający baner „Nie ma opery bez artystów fot. Justyna Michniewicz

Sejmik zgodził się na wprowadzenie do budżetu województwa prawie 208 mln zł. Przyjął m.in. stanowisko dotyczące Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej oraz uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla ochotniczych straży pożarnych.

 

Budżet

Sejmik znowelizował budżet województwa na 2017 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017–2039 oraz przyjął uchwałę dotyczącą zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Do kasy województwa samorząd planuje wprowadzić w tym roku prawie 208 mln zł – 106,7 mln zł pochodzić będzie z niewykorzystanych pieniędzy w latach ubiegłych, reszta z kredytu. Największą kwotę zarząd chce przeznaczyć na inwestycje drogowe i remonty –  115 mln zł. Znaczna część – 85,2 mln zł –  ma być skierowana m.in. na modernizację obiektów szpitalnych, dokapitalizowanie spółek prowadzących działalność leczniczą oraz pokrycie strat netto SPZOZ. Instytucje kultury otrzymają 9,8 mln zł na wydatki bieżące i majątkowe. Zarząd planuje zaciągnąć w sumie 300 mln zł kredytu w ciągu 3 lat z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ze względu na obowiązujący Mazowsze „Program postępowania ostrożnościowego”, do zaciągnięcia kredytu niezbędna jest zgoda ministra rozwoju i finansów, a wcześniej pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

OSP-2017

Ruszyła kolejna pula dofinansowania zakupu nowych średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczym zamontowanym na stałe dla OSP na Mazowszu. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy w tym roku na  to działanie 3 mln zł. Dofinansowanie  w wysokości 100 tys. zł otrzyma 30 jednostek.

 

Infrastruktura sportowa

Radni przyjęli stanowisko, w którym wyrażają „sprzeciw wobec zmiany redystrybucji środków finansowych przez urzędy marszałkowskie w ramach Programu Rozwoju Regionalnej  Infrastruktury  Sportowej, zapowiedzianej przez Ministra Sportu i Turystyki”. Zdaniem radnych „stanowi ona kolejny przykład centralizacji dystrybucji środków publicznych, w tym przypadku pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

 

Plan gospodarki odpadami

Wojewoda mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami” oraz uchwały wykonawczej. Zarzucił przede wszystkim wprowadzenie do projektu planu zmian już po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw środowiska, bez uzyskania ponownej opinii ministra. Zdaniem zarządu województwa i radnych, argumentacja wskazana w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego nie znajduje potwierdzenia w faktach. Dlatego też sejmik zgodził się na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli nowelizację statutu województwa mazowieckiego oraz uchwałę w sprawie wynagrodzenia marszałka. Udzielili dotacji powiatom: białobrzeskiemu (80 tys. zł), otwockiemu (110 tys. zł), przysuskiemu (100 tys. zł), sierpeckiemu (112,5 tys. zł) i wołomińskiemu (150 tys. zł) na prowadzenie bibliotek powiatowych z rozbudowanym działem pedagogicznym. Podjęli też decyzję o likwidacji 12 gimnazjów, wprowadzili zmiany do regulaminu konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” i nadali statut SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Zatwierdzili ponadto plan pracy Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania z działalności komisji sejmikowych w 2016 r.

 

Warszawska Opera Kameralna

Na obrady sejmiku stawili się pracownicy Warszawskiej Opery Kameralnej, protestując przeciwko planowanym grupowym zwolnieniom i przekształceniu teatru repertuarowego w impresaryjny. Radni zapowiedzieli, że przyjrzą się tej sprawie na posiedzeniu Komisji Kultury 9 marca br. i zaapelowali o wstrzymanie zwolnień. Przewodniczący sejmiku zobowiązał zarząd województwa do przedstawienia informacji dotyczącej sytuacji w WOK.

Liczba wyświetleń: 809

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.