Aktualności

Ambitne plany inwestycyjne

2017.03.01 09:40 , aktualizacja: 2017.03.02 08:33
Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Samorząd Województwa Mazowieckiego wraca do długofalowych inwestycji. W latach 2017–2019 planuje przeznaczyć na modernizacje i rozbudowy dróg wojewódzkich, mazowieckich szpitali i instytucji kultury blisko 330 mln zł.

 

Najbliższe lata inwestycji

Od wielu lat sukcesywnie remontujemy i przebudowujemy drogi wojewódzkie, szpitale i instytucje kultury. To ważne, ale również kosztowne inwestycje. Jednak są to obszary, które wymagają ciągłych prac inwestycyjnych, doposażania i modernizowania. Stąd decyzja o przeznaczeniu dodatkowych środków właśnie na te prace. To nie ostatnie wsparcie. W miarę oszczędności będziemy przeznaczać kolejne środki na wsparcie naszych placówek

 – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Większość zaplanowanych inwestycji zrealizowana będzie w tym i kolejnym roku. W sumie na rozbudowy i modernizacje dróg w latach 2017–2019 przeznaczymy 250 mln zł. W 2017 r. prace budowlane pochłoną 100 mln zł, w 2018 r. ponad 125 mln zł, a w 2019 r. ponad 24,5 mln zł. Modernizacje oraz rozbudowy obejmą te drogi, które są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają podjęcia pilnych prac remontowych. Planowane inwestycje to przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych, budowa chodników czy zatok autobusowych. Dodatkowo planujemy przebudowę odwodnienia niektórych dróg oraz niebezpiecznych skrzyżowań.

 

Zasady wyboru

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą zrównoważonego rozwoju województwa w pierwszej kolejności wskazywaliśmy drogi, dla których zostały opracowane dokumentacje techniczne niezbędne do rozpoczęcia realizacji przez lokalne samorządy w ramach zawartych porozumień. Kolejne kryterium to stan techniczny drogi oraz natężenie ruchu. Wszystkie te zadania są bardzo istotne z punktu widzenia lokalnej społeczności. Nadrzędnym celem realizacji wskazanych zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowościach położonych przy drogach wojewódzkich

– wyjaśnia dyrektor MZDW Zbigniew Ostrowski

 

 

Drogi, szpitale, kultura…

Inwestycje obejmą przede wszystkim przebudowę jezdni, poprawę i budowę odwodnienia, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych. W ramach przyjętego planu jeszcze w tym roku rozpocznie się realizacja 36 inwestycji, a w 2018 r. kolejnych dziewięciu. Obejmą one drogi wojewódzkie zlokalizowane na terenie całego regionu.

 

Zmiany czekają także mazowieckie szpitale. W latach 2017–2019 w ramach dodatkowych środków zostanie zrealizowanych w nich piętnaście inwestycji. W sumie pochłoną one około 72 mln zł. W 2017 r. na modernizacje i rozbudowy mazowieckich szpitali przeznaczymy ponad 27 mln zł, w 2018 r. – ponad 44 mln zł, a w 2019 r. – 505 tys. zł.

 

W tym roku w związku z wejściem w życie tzw. sieci szpitali nasze placówki czekają duże zmiany. Oby na lepsze. Niezależnie od tego, Samorząd Województwa Mazowieckiego, który może wspierać szpitalne inwestycje, zamierza przeznaczyć na ten cel w najbliższych latach około 70 mln zł

– podkreśla członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Dodatkowe środki trafią także do pięciu instytucji kultury, które zrealizują sześć projektów. W sumie w 2017 r. na modernizacje i remonty muzeów przeznaczymy blisko 6 mln zł, a w 2018 r. 6,3 mln zł.

 
Drogi
Subregion płocki

Planujemy remont bądź przebudowę 21 km dróg. Prace prowadzone będą w ośmiu lokalizacjach:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 granica województwa–Bądkowo Jeziorne (5 km) – 11 mln zł (lata 2017–2018),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc–Bielsk na odcinku Bronisław–Bielsk (6,3 km) – ponad 7,1 mln zł. (lata 2017–2018). Jest to kontynuacja wcześniejszych robót budowlanych,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w Lelicach (1 km) – 3,5 mln zł (br.),
 • droga wojewódzka nr 575 Płock–Kazuń Nowy – ponad 6,2 mln zł ( 2018 r.),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck–Ruszki (1,5 km) – 5 mln zł (2018 r.)
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 (blisko 2 km), przejście przez Brudzeń Duży – 6,2 mln zł (br.),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 wraz z przebudową niebezpiecznego skrzyżowania w miejscowości Pacyna (0,5 km) – 2,5 mln zł (br.).,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 przejście przez Maszewo Duże (1,6 km) – 5 mln zł (2018 r.).

 

Subregion ostrołęcki

Planujemy pięć inwestycji. Przebudowy i rozbudowy obejmą ponad 5,8 km dróg:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 w miejscowości Małkinia Górna (1,5 km) – 11,5 mln zł (lata 2017–2018),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 od skrzyżowania z droga krajową nr 63 do miejscowości Nur (620 m) – 600 tys. zł (br.),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 w miejscowości Białe-Kwaczoły wraz z przebudową przepustów (878 m) – 2 mln zł (2017 r.),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w miejscowościach Błędnica i Orło (980 m) – 2,5 mln zł (2017 r.),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz–Ostrołęka na terenie gminy Krasnosielc (970 m) – 4 mln zł (2018 r.).

 

Subregion siedlecki

Przeprowadzimy osiem inwestycji, które obejmą ponad 11 km dróg:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Ruda Wolińska (933 m) – 2,8 mln zł (2017 r.),
 • budowa ciągu pieszo-rowerowego, droga wojewódzka nr 637 do ul. Młodzieżowej w Węgrowie – 300 tys. zł (2017 r.),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w Węgrowie – 1,3 mln zł, budowa ciągu pieszo-rowerowego – br.,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Oleśnica (1,3 km) – 4 mln zł (br.),
 • rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Liwiec w miejscowości Wyczółki, droga wojewódzka nr 698 – 3 mln zł (br).,
 • rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Świder w miejscowości Latowicz – 3 mln zł (lata 2017–2018),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802, przejście przez Latowicz–Wymyśle (1,3 km) – 2,5 mln zł (2018 r.),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 Skórzec-Ruda Wolińska (7,7 km) – 8 mln zł (lata 2017–2018)
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 Zelków – Dąbrówka – Ług (3,2 km) – 7,5 mln zł. Inwestycja będzie realizowana (lata 2017-2018).

 

Subregion radomski

 

Planujemy dwanaście inwestycji. Przebudowy i remonty obejmą ponad 16 km dróg:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w miejscowości Nowe Słowiki (1,1 km) – 9,9 mln zł (lata 2017–2018),,
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 727 i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wierzbica (263 m) – 4 mln zł (br.),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na terenie gminy Skaryszew (2,1 km) – 8,5 mln zł (lata 2017–2018.),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec–Nowe Miasto nad Pilicą – granica województwa (7,5 km) – 9,5 mln zł (lata 2018–2019),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów (659 m) – 2,5 mln zł (br.),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko (639 m) – 3,5 mln zł (br.),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 w Lipsku, ul. Turystyczna (712 m) – 1,5 mln zł (br.),
 • przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 727 z drogą gminną 351169W w miejscowości Wierzbica – 94 tys. zł (br.),
 • budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Marianowice, gmina Zakrzew – 700 tys. zł (br.),
 • budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Dąbrówka Warszawska gmina Wierzbica (274 m) – 180 tys. zł (br.),
 • budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740 w gminie Zakrzew (1,7 km) – 1,9 mln zł (br.),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 ul. Wnuka w miejscowości Solec nad Wisłą (1,1 km) – 3 mln zł (2018 r.).

Subregion okołowarszawski

Panujemy dziesięć inwestycji. Przebudowy i remonty obejmą ponad 12 km dróg:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń-Błonie (4,7 km) – 21 mln zł ( lata 2018–2019),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 przejście przez Brzozów Stary, powiat sochaczewski (900 m) – 3 mln zł (br.),
 • budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowościach Kampinos i Komorów (2,9 km) – 2,4 mln zł (br.),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Międzyborów (259 m) – 2,6 mln zł (br.),
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w Jazgarzewie (ok. 2 km) – 23,6 mln zł (lata 2017­–2019),,
 • droga wojewódzka nr 801 Warszawa – granica województwa – 16,5 mln zł (lata 2017–2018),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 868 w miejscowościach Piaski, Obory na terenie gminy Góra Kalwaria (1,6 km) – 1,8 mln zł (br.),
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 (1,3 km) – 2 mln zł (2018 r.),
 • rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 z drogą powiatową nr 1817W oraz drogą gminną nr 180504W wraz z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowościach Góra i Janówek Pierwszy – 3 mln zł (br.).

 

Subregion ciechanowski

Planujemy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków (16 km) – 18 mln zł (lata 2017–2018 r.).

 

Szpitale

Największa pula środków (aż 12 mln zł) trafi do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Otrzymane wsparcie szpital przeznaczy na modernizację i rozbudowę budynku przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie. W zmodernizowanym kompleksie znalazłoby siedzibę osiem, rozproszonych obecnie w różnych częściach Warszawy, komórek organizacyjnych.

 

Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie otrzyma w sumie ponad 9 mln zł. Dzięki tym środkom przeprowadzi modernizację Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej (lata 2017­–2018). Ich koszt to ponad 8,2 mln zł. Natomiast 1,7 mln zł placówka przeznaczy na modernizację sieci zewnętrznych zasilania w wodę.

 

Dodatkowe środki w wysokości 8 mln zł trafią także do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Z tego 5 mln zł szpital przeznaczy na modernizację Centralnej Sterylizatorni w budynku B. Zadanie obejmie wykonanie robót budowlanych i wymianę wyposażenia. Zmodernizowany zostanie także Oddział Chirurgii. Na ten cel szpital otrzyma 3 mln zł.

 

Do Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie trafi 5,3 mln zł dofinansowania. Dzięki tym środkom IV piętro placówki zostanie zaadaptowane na potrzeby oddziału onkologii kobiecej. Centrum zakupi też niezbędny sprzęt medyczny.

 

Kolejne 2,2 mln zł dostanie Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Warszawie. Środki te przeznaczy na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Barskiej w Warszawie.

 

Do Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie trafi około 173,5 tys. zł. Środki umożliwią naprawę kolumny laparoskopowej.

 

Dodatkowe środki trafią także do mazowieckich szpitali w Ciechanowie, Płocku, Ostrołęce i Radomiu.

 

8 mln zł zostanie przeznaczonych na modernizację Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W ramach inwestycji planowana jest także modernizacja stacji uzdatniania wody na potrzeby Centralnej Sterylizatorni oraz przeprowadzenie ciągu pary technologicznej do zasilanych urządzeń. Szpital zakupi także wyposażenie do przeprowadzenia procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

 

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu otrzyma ponad 8 mln zł na modernizację Pawilonu Szpitalnego nr 8. W ramach inwestycji zostanie także zakupione wyposażenie. Z kolei Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu otrzyma 1,8 mln zł na modernizację pomieszczeń oddziałów w budynku D. Natomiast w radomskim Oddziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, a także zmodernizowane zostaną instalacje (m.in. przeciwpożarowa i wodno-kanalizacyjna) oraz zakupiony sprzęt medyczny. Na ten cel placówka otrzyma z budżetu województwa 2 mln zł.

 

Inwestycje nie ominą także Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Ponad 5,5 mln zł wesprze przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zadanie obejmuje kontynuację prac wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni.

 

Wsparcie finansowe trafi także do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Placówka otrzyma w br. 4,7 mln zł na modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z zakupem wyposażenia – zadanie to będzie realizowane również w 2018 r., a łączne nakłady wyniosą 10 mln zł. Środki trafią również do WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. Placówka otrzyma 36 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji budynku warsztatów i garaży.

 

Kultura

W ramach dodatkowych środków 7 mln zł trafi do Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu na budowę nowej siedziby. Jest to inwestycja dwuletnia i obejmie wybudowanie budynku o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej przy ul. Kąpielowej 8 w Szydłowcu wraz z drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie.

 

Ponad 3 mln zł otrzyma Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce na wkład własny w projekcie unijnym realizowanym w ramach RPO WM 2014–2020. Dzięki otrzymanym środkom zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i modernizacyjne w zabytkowej kamienicy oraz budynku biurowym połączonym z kamienicą. Łączna wartość projektu to prawie 8 mln zł, z czego 4,4 mln zł będzie pochodzić ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Rewitalizacja przywróci zabytkowej kamienicy jej dawny blask i podniesie estetykę w obrębie dawnego rynku staromiejskiego. Jednocześnie muzeum zyska nową przestrzeń wystawienniczą oraz cyfrowe archiwum tradycji lokalnej Kurpiów. Pojawi się również winda, co jest dużym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych i starszych

– zaznacza Maria Samsel, dyrektorka Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

 

Wsparcie trafi także do Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Placówka otrzyma dodatkowe 310 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla aplikowania o dofinansowanie unijne w ramach POIŚ 2014–2020 dla zadania obejmującego rewaloryzację głównej siedziby muzeum.

 

Kolejne 273,5 tys. zł trafi do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na wkład własny w projekcie unijnym realizowanym w ramach RPO WM 2014–2020. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sal oraz wykonanie aranżacji i przystosowanie pomieszczeń sutereny do celów wystawienniczych. Łączna wartość projektu to 645 tys. zł.

 

202 tys. zł otrzyma Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. W ramach dofinansowania placówka będzie mogła wykonać centralny wyciąg trocin w stolarni oraz zbudować dwa zjazdy publiczne z ul. Nadrzecznej.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 2306

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.