Aktualności

Zakończono kontrolę CBA w urzędzie marszałkowskim

2017.03.21 12:30 , aktualizacja: 2017.06.03 09:28

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

wejście do siedziby urzedu marszałkowskiego w Warszawie fot. UMWM w Warszawie

W czerwcu zeszłego roku w urzędach marszałkowskich w całym kraju rozpoczęły się kontrole CBA. Na Mazowszu dotyczyła ona projektów realizowanych ze środków unijnych. Po 10 miesiącach prac i analiz nie wykazano istotnych nieprawidłowości.

 

Co objęto kontrolą?

Pod lupę poszły 3 projekty, które Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizował ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007–2013 – „E-zdrowie dla Mazowsza”, „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Kontrola wykazała jedynie drobne uchybienia w jednym z projektów, które zostały usunięte już w trakcie jej trwania.

 

– Funkcjonariusze CBA rozpoczęli kontrolę w naszym urzędzie w czerwcu ubiegłego roku. Od początku byliśmy pewni, że nie wykaże ona istotnych nieprawidłowości. Nasi pracownicy realizują wszystkie projekty niezwykle starannie i zgodnie z wszelkimi procedurami. Wyniki tej kontroli tylko potwierdziły nasze wysokie standardy. Ponieważ wyniki kontroli są dla nas pomyślne, nie będziemy wnosili zastrzeżeń

– poinformował Waldemar Kuliński, Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Projekt „E-zdrowie dla Mazowsza”

Realizowany był wspólnie z 23 partnerami – placówkami medycznymi, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Koordynował go Departament Zdrowia i Polityki Społecznej. Jego liderem był Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., który prowadził postępowania przetargowe i zawierał umowy z wykonawcami. Dzięki realizacji projektu podmioty lecznicze dostosowano do wymogów ustawy z  28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zapewniono bezpieczne i zgodne z prawem wytwarzanie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów medycznych między placówkami biorącymi udział w przedsięwzięciu. Stworzono także możliwość pełnego nadzoru właścicielskiego, dzięki zbieraniu danych oraz sprawozdań online z systemów informatycznych szpitali przy pomocy programu CASE (Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych), poprawiono bezpieczeństwo danych, wdrożono nowoczesne technologie ICT dla personelu medycznego wykorzystującego technologie informatyczne w codziennej pracy.

Wprowadzenie platformy regionalnej pozwoliło na zgromadzenie w jednym miejscu dokumentacji medycznej pacjentów wszystkich placówek biorących udział w projekcie. Pozwala to lekarzom i personelowi medycznemu na wgląd w dokumentację pacjentów oraz uzyskanie szybkiej i precyzyjnej informacji na temat dotychczas udzielonych świadczeń zdrowotnych, niezależnie od tego, u którego z partnerów projektu wcześniej się leczyli. Znacznie usprawniło to pracę placówek, skracając czas trwania niektórych szpitalnych procedur administracyjnych. Zwiększyło się również bezpieczeństwo przetwarzania i archiwizacji danych o pacjentach.

 

Obszar geodezji i kartografii

Dzięki realizacji projektów: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w którym udział wzięło 283 gminy i 39 powiatów oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (278 gmin i 36 powiatów) powstał portal www.wrotamazowsza.pl. Publikowane są na nim dane przestrzenne oraz udostępniane usługi elektroniczne. Koordynatorem obu projektów był Departament Geodezji i Kartografii.

Dokonano również cyfryzacji danych niezbędnych do udostępnienia usług wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej:

  • modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 4392 obrębów ewidencyjnych (1 601 030 ha),

  • cyfryzację mapy zasadniczej dla 58 022 ark. (w różnych skalach) dla obszaru 618 000 ha województwa,

  • utworzenie bazy danych obiektów topograficznych 500 (bdot 500) dla 613 984 ha,

  • utworzenie bazy danych obiektów topograficznych 10K dla 24 powiatów (2 398 300 ha),

  • aktualizację i uzupełnienie bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla 180 gmin,

  • cyfryzację 4 500 uchwał dotyczących gminnego planowania przestrzennego oraz 11 000 towarzyszących im map w tym studiów uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gmin.

     

Do 257 gmin i powiatów dostarczono system elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz siedem wspomagających systemów. Zakupiono również niezbędny sprzęt komputerowy i elektroniczny.

Scyfryzowane dokumenty planistyczne, dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dane ewidencji miejscowości ulic i adresów zostały opublikowane na 243 gminnych i powiatowych portalach mapowych. W lutym 2017 r. odwiedziło je ponad 33 tys. użytkowników.

Obecnie na stronie wrotamazowsza.pl dostępnych jest 930 e-usług z obszaru elektronicznej administracji, a na portalu mapowym (część www.wrotamazowsza.pl) można odnaleźć scyfryzowane dane przestrzenne z gmin, powiatów i województwa udostępniane w modelu usługowym.

 

Liczba wyświetleń: 1323

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.