Aktualności

W interesie samorządów

2017.03.30 10:35 , aktualizacja: 2017.06.03 09:05

Autor: Agnieszka Rawa (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

głos w dyskusji zabrał marszałek Adam Struzik fot. Emil Sawicki
strona rządowa fot. Emil Sawicki

Dyskusja na temat planowanych zmian w ustroju samorządu otworzyła ostatnie posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W obradach uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

O tym, co ważne

W imieniu strony samorządowej głos zabrali przedstawiciele 6 ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego – Związku Województw RP, Unii Metropoli Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Unii Miasteczek Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

 

Marszałek Adam Struzik, wypowiadając się w imieniu Związku Województw RP, jako przykład odbierania kompetencji samorządom województw podał zmiany przepisów odnośnie ośrodków doradztwa rolniczego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podkreślił, że odebranie samorządowi województwa wpływu na powoływanie członków rad nadzorczych i zarządów funduszy wojewódzkich w sposób wyraźny ogranicza dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ochronę przyrody w województwie.

Marszałek przedstawił też postulat, by wszelkie projekty dotyczące samorządów, w tym poselskie, były omawiane na Komisji Wspólnej. Odniósł się również do pomysłu wprowadzenia dwukadencyjności w organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Zaznaczył, że sukces reformy samorządowej polega na dobrych i przejrzystych rozwiązaniach, które pozwalają realizować rzeczywiste potrzeby lokalnych społeczności.

 

Szereg spraw

Członkowie komisji opiniowali projekty ustaw i rozporządzeń wielu ministerstw, m.in. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, świadczeń gwarantowanych z obszaru lecznictwa uzdrowiskowego, kontroli ośrodków szkolenia kierowców, a także o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

 

Liczba wyświetleń: 400

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.