Aktualności

Z seniorami o przyszłości Mazowsza

2017.04.05 11:20 , aktualizacja: 2017.04.05 13:54

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Marszałek Adam Struzik fot. Emil Sawicki
  • Uczestnicy spotkania fot. Emil Sawicki
  • Wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku fot. Emil Sawicki
  • fot. Emil Sawicki
  • SŁuchacze UTW fot. Emil Sawicki
  • Seniorzy słuchają marszałka fot. Emil Sawicki
  • WYkład cieszył się dużym zainteresowaniem fot. Emil Sawicki
  • Słuchaczki wykładu fot. Emil Sawicki

Uniwersytety trzeciego wieku dają osobom starszym możliwość samokształcenia i poszerzania wiedzy. Temat  w tej formie kształcenia są praktycznie nieograniczone. Słuchacze UTW przy Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka dowiedzieli się więcej na temat polityki spójności UE i jej wpływu na rozwój Mazowsza. Ich wykładowcą był… marszałek Adam Struzik.

Mazowsze liderem

Prelegent przypomniał, że kilka miesięcy temu Europejski Urząd Statystyczny zaprezentował dane, z których wynika, że w latach 2008–2014 Mazowsze osiągnęło najwyższy wzrost PKB na mieszkańca. Pod względem dynamiki wzrostu gospodarczego wyprzedziło 275 regionów UUE. W tych latach PKB per capita wzrosło w naszym regionie aż o 24 proc. Jako jedyny polski region przekroczyliśmy, już w 2013 r.,  poziom 75 proc. średniej unijnej PKB. To niewątpliwy sukces.

 

Polityka spójności

Jak podkreślił marszałek Adam Struzik, nie sposób mówić o rozwoju regionu bez odniesienia się  do instrumentów polityki spójności Unii Europejskiej. W latach 2007–2013 województwo mazowieckie dysponowało środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, przeznaczonymi na wspieranie różnych działań prorozwojowych, począwszy od podstawowej infrastruktury, przez infrastrukturę wspierającą innowacyjność do aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Marszałek omówił wpływ tych środków na PKB regionu, podkreślił jednak, że od jego procentowego wzrostu znacznie istotniejszy jest realny wpływ na konkurencyjność gospodarki i jakość życia mieszkańców.

 

Stawiamy na dalszy rozwój

Szczególnie ciekawe dla słuchaczy UTW były kwestie związane z kolejną perspektywą finansową Unii Europejskiej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 koncentruje się działaniach związanych w działalnością badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, wdrażaniem innowacji, rozwiązaniami gospodarki niskoemisyjnej, inwestowaniu w kompetencje kluczowe pracowników – języki obce i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  Dla Mazowsza jako regionu lepiej rozwiniętego – przesunięcie inwestycji i potraktowanie ich jako wsparcie MŚP i innowacji jest bardzo korzystne. Dogodne położenie, silne powiązanie gospodarcze z innymi regionami unijnymi, dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, wysoki poziom edukacji gwarantujący dobrze wykształcone kadry gospodarki to czynniki, które wpłynęły na dotychczasowy sukces. Wspomagane  inwestycjami w innowacyjność, nowe dają możliwość dalszego dynamicznego rozwoju.

To wyznacza obecnie główne cele dla władz Mazowsza – wykorzystanie potencjału naukowego, stanowiącego blisko jedną trzecią całego potencjału naukowego Polski do rozwoju gospodarczego i do poszukiwania innowacji społecznych podnoszących jakość życia mieszkańców i odpowiadających na wzywania cywilizacyjne. Od wykorzystania tej podstawy, którą już mamy dzięki wspólnemu wysiłkowi poprzednich lat  zależy utrzymanie pozycji lidera rozwoju w Unii Europejskiej

– zakończył swój wykład marszałek Adam Struzik.

 

Liczba wyświetleń: 421

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.