Aktualności

Dane przestrzenne w służbie samorządom

2017.04.19 13:00 , aktualizacja: 2017.04.20 12:28

Autor: oprac. Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • uczestnicy seminarium Fot. Michał Słaby
  • głos zabiera marszałek Adam Struzik Fot. Michał Słaby
  • wystąienie Karola Okońskiego wiceministra cyfryacji Fot. Michał Słaby

Seminarium pt. „Organizacja i struktura Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych” wznowiło pracę Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. Obrady potrwają do jutra.

 

O seminarium

Dwudniową debatę podzielono na pięć sesji tematycznych. Uczestnicy biorą udział w wykładach dotyczących m.in. wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby samorządów terytorialnych, prawnych aspektów funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej czy współczesnych możliwości zarządzania zbiorami danych. Wśród prelegentów obok naukowców m.in. z Centrum Badań Kosmicznych, Wojskowej Akademi Technicznej czy Uniwersytetu Warszawskiego znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

 

Poruszane zagadnienia

Cyfryzacja i informatyzacja regionu są jednymi z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności, postępu gospodarczego i zmniejszenia dysproporcji rozwojowych. Ich elementem jest Infrastruktura Informacji Przestrzennej, która odgrywa znaczną rolę w zarządzaniu na każdym poziomie administracji – Europy, kraju, województwa, powiatu czy gminy.

 

Spotkanie było okazją do zaprezentowania osiągnięć w tej dziedzinie. Okazuje się, że w województwie mazowieckim działają 243 węzły infrastruktury informacji przestrzennej, w których na portalach mapowych dostępne są usługi danych przestrzennych ze zbiorów danych:

  • ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

  • planów zagospodarowania przestrzennego,

  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

  • ewidencji gruntów i budynków,

  • Bazy Danych Obiektów Topograficznych,

  • tematycznych województwa,

  • ortofotomapy

 

Każdy portal mapowy udostępnia dane publikowane przez jednostki administracji publicznej poziomu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. Portale mapowe miesięcznie odwiedza około 200 tys. użytkowników. Trwają prace nad zwiększeniem możliwości dostępu.

 

Mazowieckie osiągnięcia

Mazowsze stara się być aktywne zarówno w kraju jak i Europie. Dało temu wyraz w podjętych pracach nad tworzeniem konsorcjum (wspólnie z województwem łódzkim, Warszawą i Łodzią) i utworzeniem na Mazowszu Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej.

 

Mazowsze jest także członkiem stowarzyszenia regionów europejskich NEREUS wykorzystującym zintegrowane technologie kosmiczne. Dąży do włączenia technologii LIDAR, standardów CityGML oraz systemów informacyjnych o budynkach (Building Information Modeling – BIM) w Strategię Rozwoju Warszawskich Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Mazowieckiego.

 

W planach jest także utworzenie w naszym regionie punktu informacyjnego, który upowszechniałby wiedzę dotyczącą danych pozyskiwanych z satelitów SENTIEL, w ramach programu COPERNICUS (monitorującego powierzchnię Ziemi) oraz Galileo (programu nawigacyjnego).

 

Seminarium zorganizowali: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Liczba wyświetleń: 715

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.