Aktualności

VIII posiedzenie mazowieckiej WRDS

2017.05.16 09:55 , aktualizacja: 2017.05.16 13:43

Autor: Ewelina Mikulska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Stół prezydialny fot. Ł. Cichocka
  • Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza fot. Ł. Cichocka
  • CZłonkowie rady fot. Ł. Cichocka
  • Posiedzenie WRDS fot. Ł. Cichocka
  • Głosowanie fot. Ł. Cichocka
  • Posiedzenie WRDS fot. Ł. Cichocka

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zdominowały tematy związane z opieką zdrowotną i prawem pracy. Rada zapoznała się również z wnioskami po konferencji dotyczącej pomysłu utworzenia metropolii warszawskiej.

 

„Sieć szpitali”

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza przedstawił informacje na temat zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej tzw. sieć szpitali. Minister podkreślił, że zmiany poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego oraz zagwarantują odpowiedni poziom i stabilność finansowania placówek szpitalnych. Wyjaśnił, że „sieć szpitali” jest pierwszym etapem planowanej metamorfozy systemu. Kolejnym krokiem będą zmiany w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych oraz budowie systemu oceny jakości usług medycznych.  

 

Co dalej z metropolią?

Obecny na posiedzeniu marszałek Adam Struzik, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego rady, podsumował debatę „Metropolia, ale jaka?”, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim 26 kwietnia br. Na konferencji, cieszącej się dużym zainteresowaniem, zgodnie stwierdzono, że nie ma zgody na wprowadzenie tak ważnych zmian ustrojowych bez konsultacji społecznych. Marszałek przypomniał, że od 1 stycznia przyszłego roku Mazowsze będzie statystycznie podzielone na Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami oraz resztę województwa, czyli tzw. NUTS 2, dlatego nie ma racjonalnego powodu, żeby w chwili obecnej zmieniać ustrój stolicy.

 

Inspektorzy kontrolują

Członkowie rady zapoznali się także ze sprawozdaniem Okręgowego Inspektora Pracy z działalności w 2016 r., informacjami na temat przeprowadzonych kontroli i wdrażania obowiązków wynikających z wprowadzenia od 1 stycznia br. nowej minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń lub umów o świadczenie usług, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych na umowy o pracę. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych Grzegorz Chwedoruk poinformował, że w ubiegłym roku Okręgowy Inspektorat Pracy przeprowadził ponad 7,8 tys. kontroli. Nieprawidłowości dotyczyły głównie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, naruszenia przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz naruszenia przepisów o czasie pracy. Podczas przeprowadzonych już ponad 300 kontroli w br. w co piątym skontrolowanym podmiocie stwierdzono uchybienia w przestrzeganiu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu z umów cywilnoprawnych.

Liczba wyświetleń: 957

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.