Aktualności

Będą ścieżki rowerowe, ośrodek kultury i biblioteka

2017.06.02 13:20 , aktualizacja: 2017.06.02 15:26

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • od lewej siedzą burmistrz i skarbnik gminy Umowę podpisuje burmistrz...
  • od lewej stoją Krzysztof Turek, Elżbieta Lanc, Wiesław Raboszuk Przekazanie umowy gminie...
  • Od lewej siedzą skarbnik gminy i burmistrz Umowę podpisuje burmistrz...
  • od lewej siedzą Elżbieta Lanc i Wiesław Raboszuk Umowy podpisują...
  • od lewej stoją Wiesław Raboszuk,  Elżbieta Lanc, Zdzisław Lis Przekazanie umowy gminie...
  • Od lewej soiedzą skarbnik gminy i wójt gminy Umowę podpisuje wójt gminy...
  • od lewej stoją Krzysztof Nuszkiewicz, Elżbieta Lanc, Wiesław Raboszuk Przekazanie umowy gminie...

Dzięki wsparciu unijnemu w powiecie piaseczyńskim oraz Pułtusku powstaną nowe trasy rowerowe. Natomiast w gminie Stare Babice zacznie działać ośrodek kultury wraz z biblioteką. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 19,5 mln zł z RPO WM 2014–2020.

 

Umowy na dofinansowanie trzech projektów podpisali dziś wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Podwarszawskie ścieżki rowerowe

Ponad 10,5 mln zł wsparcia unijnego trafi do gmin Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria i Piaseczno, gdzie w połowie przyszłego roku powstanie łącznie ponad 86 km dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, czyli stojakami na rowery czy stacjami naprawczymi. Projekt zakłada też wykonanie sieci kanalizacyjnej, deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej, a także oświetlenia. Trasy będą pełniły funkcję korytarzy transportowych i zachęcą mieszkańców do korzystania z roweru jako alternatywnego środka komunikacji miejskiej. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się też emisja zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestycja o wartości 13,3 mln. zł będzie realizowana w partnerstwie trzech gmin na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ścieżki i infrastruktura rowerowa w Pułtusku

Na poprawę warunków do rowerowych wycieczek mogą liczyć również mieszkańcy Pułtuska. Dzięki ponad 6,7 mln zł z funduszy unijnych w połowie przyszłego roku powstaną nowe ścieżki rowerowe w ciągu ulic: Baltazara, Słowackiego, Gajkowicza, Wyszyńskiego, Sarbiewskiego, Jana Pawła II, Granicznej, Bartodziejskiej i al. Tysiąclecia. Pojawią się też stojaki rowerowe (15 szt.), wiaty dla rowerów (12 szt.), punkty samoobsługi serwisowej (6 szt.), monitoring wizyjny (12 szt.) i oświetlenie uliczne (25 szt.). W projekcie uwzględniono też budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sarbiewskiego. Inwestycja uzupełni dotychczasowe węzły przesiadkowe, a sprawny system komunikacji publicznej ma być zachętą dla mieszkańców Pułtuska do korzystania z tej formy transportu. Realizacja projektu ma również przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, hałasu i do poprawy środowiska naturalnego w gminie. Partnerem projektu, którego wartość opiewa na 13 mln zł jest powiat pułtuski.

 

Nowe instytucje kultury

Gmina Stare Babice zainwestuje fundusze unijne w modernizację i wyposażenie budynku w Zielonkach Parceli. Na ten cel przeznaczy ponad 4 mln zł, z czego 2,3 mln zł będzie pochodziło z unijnej kasy. W kompleksie powstanie ośrodek kultury oraz biblioteka. Inwestycja zakłada zakup i montw auli ośrodka kultury instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz powietrznej pompy ciepła. Planowane jest też zakupienie wyposażenia i sprzętu multimedialnego m.in. sprzętu audio i oświetlenia scenicznego. W wyremontowanym obiekcie będą odbywały się wydarzenia kulturalne, wystawy, konkursy, imprezy artystyczne czy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Partnerami projektu są Stowarzyszenie Odkrywamy Świat z miejscowości Koczargi Stare oraz Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni z Mariewa.

Liczba wyświetleń: 406

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.