Aktualności

Ogromna szansa dla MŚP

2017.06.14 16:00 , aktualizacja: 2017.06.19 11:46

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 • Wicemarszałek i członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego składają parafki pod umową Podpisywana umowa dotyczy...
 • Na pierwszym planie wicemarszałek, w tle członek zarządu banku Wicemarszałek Wiesław...
 • Umowę podpisuje dyrektor Marcin Wajda Dyrektor Marcin Wajda...

Ponad 225 mln zł z UE oraz około 56 mln zł wkładu własnego pośredników finansowych na rozwój i tworzenie przedsiębiorstw lub wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę na realizację zadań wdrożeniowych dotyczących instrumentów finansowych m.in. pożyczek, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

Duże kwoty i duże profity

To już 14. umowa zawarta przez BGK na utworzenie Funduszu Funduszy. Wsparcie będzie przeznaczone na rozwój biznesowych pomysłów poprzez udostępnienie przedsiębiorstwom środków finansowych w postaci pożyczek i poręczeń. Łączna kwotadla mazowieckich przedsiębiorców wynosi 282,17 mln zł. Zwrotny charakter tych środków pozwala nam z jednej strony osiągnąć tzw. lewar, czyli wygenerować zdecydowanie więcej pożyczek i poręczeń niż kwota z RPO WM 2014–2020, z drugiej strony gwarantuje, że będą one pracowały w regionie przez długi czas

 

– podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Wsparcie funkcjonuje w ramach Działania 3.3 (Innowacje w MŚP, Priorytetu inwestycyjnego (PI 3c) - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług) i służyć ma przede wszystkim zwiększeniu zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP w województwie mazowieckim. Pożyczki i poręczenia w ramach programu „Jeremie 2” przeznaczone są na wspieranie zwiększania zdolności przedsiębiorstw do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwiązań. Skierowane są przede wszystkim w obszary działań, w które warto inwestować, by znacząco przyspieszyć rozwój województwa, czyli w obszarach tematycznych:

 • rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw,

 • wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów
  w MŚP,

 • usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

Tak zaprogramowany instrument skierowany na wsparcie sektora MŚP stanowi katalizator wzrostu gospodarczego oddziaływującego na całe Mazowsze.

 

Masz dobry pomysł?

Dzięki środkom europejskim możliwe będzie wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się w tzw. „luce finansowej”. Jest to sytuacja, w której osoba fizyczna lub przedsiębiorca mający dobry pomysł na biznes, nie może otrzymać kredytu z banku ze względu na brak zdolności kredytowej. Dotyczy to np. absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby założyć własną działalność, ale nie mają odpowiednich zabezpieczeń kredytu. Dzięki środkom europejskim można będzie m.in. uzyskać takie zabezpieczenie lub preferencyjny, niżej oprocentowany kredyt na rozwój już istniejących firm

– zauważa dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM dr Marcin Wajda.

 

BGK jako menadżer funduszu wybierze profesjonalnych pośredników finansowych, którzy będą udzielać wsparcia przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, na realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego. W pierwszej kolejności będzie to forma pożyczek.

 

Wdrażając projekt „Jeremie 2”, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie korzystał z doświadczeń  zdobytych przy realizacji inicjatywy z poprzedniej perspektywy. Wtedy wsparcie otrzymało 1550 przedsiębiorstw z sektora MŚP nałączną kwotę 122 mln zł.  Na realizację inicjatywy „Jeremie” finansowaną z RPO WM 2007–2013 BGK otrzymał 66,44 mln zł.

 

Pierwsza jaskółka czyni wiosnę

Województwo mazowieckie ze środków RPO WM 2014–2020 podpisało już w 2016 r. umowę na realizację trzech projektów w ramach Instrumentów Finansowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację tego przedsięwzięcia to 232 mln zł. Pożyczki będą wdrażane przez EBI w ramach:

 • Działania 4.1. Odnawialne źródła energii – na wsparcie projektów dofinansowujących obszar energii odnawialnej wiatrowej i słonecznej oraz pozostałych rodzajów energii odnawialnej (w tym hydroelektrycznej, geotermalnej i morskiej) wraz z integracją energii odnawialnej (w tym magazynowania, zamiany energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktury wytwarzania energii odnawialnej z wodoru).

 • Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – na wsparcie renowacji istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej oraz projekty demonstracyjne
  i środki wsparcia.

 • Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – na wsparcie infrastruktury mieszkalnictwa oraz pozostałej infrastruktury społecznej przyczyniającej się do rozwoju regionalnego i lokalnego.  

   

W tej chwili trwa procedura wyboru pośredników finansowych.

Więcej informacji o Jeremie2

 

Liczba wyświetleń: 750

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.