Aktualności

Wokół mazowieckich inwestycji

2017.07.07 15:30 , aktualizacja: 2017.07.10 09:42

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • plakat z logo Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Logo Mazowieckiej Okręgowej...
  • Marszałek Adam Struzik z mgr inż. Janem Pestą i mgr inż. Piotrem Andrzejewskim Marszałek Adam Struzik z...
  • Marszałek Adam Struzik przy stole prezydialnym Marszałek Adam Struzik i...
  • Informacje o wybranych...
  • Przedstawiciele instytucji branżowych podczas spotkania w Płocku Przedstawiciele instytucji...

O usprawnieniu procesu inwestycyjnego w budownictwie rozmawiano podczas konferencji w Płocku, połączonej z II Regatami Żeglarskimi o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Dyskutowano także o rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, aktualnych pracach związanych z południową obwodnicą Warszawy oraz tras – Płocka i Marek.

Marszałek Adam Struzik zaprezentował kilka dużych projektów inwestycyjnych realizowanych w ostatnich latach w subregionie płockim. Nawiązał m.in. do rozbudowy i adaptacji kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku, remontu zabytkowego Spichlerza Muzeum Mazowieckiego w Płocku dla utworzenia nowej ekspozycji stałej, adaptacji budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wiączeminie Polskim na potrzeby Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego, projektu „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina” (Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach), budowy Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, instalacji kolektorów słonecznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Mówił także o inwestycjach realizowanych w systemie dróg wojewódzkich w rejonie Gostynin–Płock: DW 559 – przejście przez Brudzeń Duży (wartość robót 4,9 mln zł), DW 575 – odcinek Korzeniówka–Wymyśle, 3,7 km (2,7 mln zł), DW nr 560 – remont odcinka Sierpc–Gorzewo (1,2 mln zł).

 

Relacja urzędnik – inżynier

Omówiono sporne kwestie pojawiające się na gruncie urzędnik – inżynier, inwestor, które wpływają bezpośrednio na jakość i czas realizacji prac inwestycyjnych. Wśród nich wymieniono m.in. częste zmiany w otoczeniu prawnym inwestora publicznego, brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wielu obszarów oraz długi termin oczekiwania na stanowiska służb konserwatorskich oraz uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Było to drugie z cyklu spotkań organizowanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Wzięli w nim udział, m.in. przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, urzędu miasta oraz Starostwa Powiatowego w Płocku, a także urzędów gmin z terenu powiatu płockiego.

Liczba wyświetleń: 378

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.