Aktualności

Tysięczna umowa w ramach RPO WM 2014–2020 podpisana!

2017.07.10 15:20 , aktualizacja: 2017.07.11 08:58

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Na torcie napis Tort okolicznościowy
  • Marszałek siedzi przy stole z beneficjentami Marszałek Adam Struzik...
  • Na pierszym planie marszałek Adam Struzik Jeden z beneficjentów...
  • Beneficjenci pokazują czeki na dofinansowania Członkowie zarządu z...

Mazowsze zakontraktowało już prawie co trzecią złotówkę z RPO WM 2014–2020. W efekcie blisko 2,4 mld zł z UE trafi głównie do samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. To jednak nie koniec wsparcia. Do zainwestowania jest w sumie ponad 8 mld zł.

 

Miliony z unii

Sto ogłoszonych konkursów na dofinansowanie 5410 złożonych i przeanalizowanych wniosków, z czego tysiąc dofinansowanych – to bilans wdrażania środków unijnych na Mazowszu. Obecna perspektywa stoi pod znakiem wzmacniania innowacyjności regionu, rozwoju e-usług, zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Duże środki inwestowane są w rozwój siatki połączeń transportowych. Równie ważne są projekty z obszaru integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej oraz edukacji.

Środki unijne zmieniają Mazowsze. Ich efekty widać na każdym kroku. Mimo że udało nam się wynegocjować wysokie 8-miliardowe wsparcie, wartość składanych w konkursach wniosków za każdym razem znacząco przewyższa alokację. Ostatecznie wygrywają najlepsi. Podsumowując ten pierwszy etap – nasi beneficjenci potrafią efektywnie korzystać ze wsparcia unijnego. Jakość wniosków jest coraz lepsza, a projekty, które są dzięki tej pomocy realizowane – coraz ciekawsze

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

Pierwszych 1000 beneficjentów rozpoczęło już realizację projektów, w których unijne wsparcie wynosi prawie 2,4 mld zł. Blisko połowa to inwestycje samorządów i ich jednostek organizacyjnych polegające na wprowadzaniu e-usług w urzędach i placówkach medycznych (ponad 470 umów). Wszystko to, aby usprawnić przepływ informacji i ułatwić mieszkańcom załatwianie codziennych spraw. Unijne finansowanie tych projektów to przeszło 1,6 mld zł.

 

Z funduszy chętnie korzysta również mazowiecki biznes. Przedsiębiorcy rozpoczęli już realizację 405 projektów dzięki ponad 360 mln zł dofinansowania. Są to zarówno bony na innowacje, czyli nawiązanie współpracy z naukowcami, specjalistyczne doradztwo biznesowe, udział w międzynarodowych targach, by zwiększyć eksport produktów i usług, jak i projekty edukacyjno-szkoleniowe.

Na trzecim miejscu pod względem podpisanych umów znajduje się sektor pozarządowy. Fundacje i stowarzyszenia przeznaczą fundusze z programu regionalnego na realizację projektów edukacyjnych, a także działań sprzyjających integracji społecznej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Dotychczas podpisały 73 umowy na ponad 82 mln zł unijnego wsparcia.

Ponad 300 mln zł trafi natomiast m.in. do uczelni, instytutów badawczych, izb gospodarczych, a nawet kościołów. To pokazuje jak różnorodna jest grupa odbiorców funduszy unijnych.

 

OZE w gminach Mińsk Mazowiecki oraz Somianka

Ponad 8,6 mln zł wsparcia ze środków unijnych otrzyma gmina Mińsk Mazowiecki na wdrożenie odnawialnych źródeł energii. Fundusze pozwolą na zakup i montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Brzózem i Stojadłach, Grupą Zdrowie z Płońska, a także Wspólnotą Mieszkaniową w Janowie. Gmina Somianka na podobny cel otrzyma ponad 5,4 mln zł i zrealizuje inwestycję wspólnie z gminami Brańszczyk i Zatory. W ramach projektu zakupione i zamontowane będą instalacja kolektorów słonecznych, pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. Instalacje solarne montowane będą na posesjach prywatnych, a pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej. Zaplanowane inwestycje przyczynią się do zmniejszenia kosztów energii cieplnej i elektrycznej oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

E-usługi w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu

Szpital przeznaczy ponad 3,5 mln zł z funduszy unijnych na rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt pozwoli na zakup sprzętu komputerowego i wdrożenie e-usług. Powstanie także system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Rozbudowa wpłynie na poprawę jakości świadczonych przez szpital usług medycznych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespołem Zakładów Psychiatrycznych Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Krychnowicach, Polmedic w Radomiu, Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego, ENDOMED w Radomiu oraz z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Goździe.

 

Kształcenie dzieci i młodzieży w gminach Płońsk, Zwoleń, Somianka oraz Opinogóra

Ponad 1,5 mln zł zainwestowane zostanie w kształcenie dzieci i młodzieży z płońskich szkół podstawowych nr 2 i 3, a także z gimnazjów nr 1 i 2. To zdecydowanie poprawi ofertę edukacyjną i przyczyni się do rozwoju zawodowego nauczycieli. Do szkół trafią nowoczesne pomoce dydaktyczne co ułatwi przyswajanie wiedzy. Z kolei gmina Zwoleń zyska ponad 1,7 mln zł wsparcia unijnego na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów trzech szkół podstawowych i trzech gimnazjalnych. Placówki zyskają nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne, a także zmodernizowane zostaną pracownie przyrodnicze, matematyczne i komputerowe. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach podwyższających ich kompetencje zawodowe. Blisko 1 mln zł wsparcia z funduszy unijnych otrzyma gmina Somianka na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy dla uczniów pięciu szkół – Zespołu Szkół w Somiance (szkoła podstawowa i gimnazjum), Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej (szkoła podstawowa i gimnazjum) i Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku. Ponad 470 tys. zł z UE otrzyma gmina Opinogóra Górna. Dzięki tym środkom w trzech szkołach podstawowych (Opinogóra Górna, Kołaczków, Wola Wierzbowska) i w gimnazjum (Opinogóra Górna) prowadzone będą zajęcia edukacyjne, np. wyrównawcze i kursy. Do szkół zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie sal. Zwiększy to atrakcyjność szkół w środowisku lokalnym oraz jakość świadczonych w nich usług.

 

Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa zainwestuje ponad 1,3 mln zł z funduszy unijnych w działania poprawiające dostęp do usług opiekuńczych skierowanych do mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu utworzonych zostanie m.in. pięć mieszkań wspomaganych dla osób niesamodzielnych. Wsparcie obejmie osoby w podeszłym wieku, których stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki. Projekt zrealizowany będzie w czterech warszawskich Domach Pomocy Społecznej – „Na Przedwiośniu”, „Na Bachusa”, „Leśny” oraz „Chemik”.

 

Inwestycje w kulturę w Serocku

Blisko 500 tys. zł unijnego wsparcia trafi do gminy Serock na modernizację Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Projekt pozwoli na zakup gablot, regałów, prezenterów, grafik wielkoformatowych, stanowisk interaktywnych wraz z aplikacjami multimedialnymi, a także tablic, ścianek ekspozycyjnych oraz albumów na fotografie.

 

Reklama wizytówką firmy

Dzięki blisko 100 tys. zł wsparcia ze środków unijnych firma ADD-ART STUDIO z Radomia zakupi od instytucji naukowej usługę badawczą dotyczącą systemu produkcji innowacyjnych form reklamy zewnętrznej. Opracowana technologia produkcji interaktywnej reklamy elewacyjnej będzie zasilana automatycznie z odnawialnych źródeł energii. Pomoże to w zwiększeniu konkurencyjności i rozwoju nowej działalności firmy na rynku.

 

Liczba wyświetleń: 512

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.