Aktualności

Ponad 70 mln na mazowieckie inwestycje

2017.07.11 15:20 , aktualizacja: 2017.07.13 09:57

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Radni województwa mazowieckiego siedzą przy stolikach podczas sesji sejmiku 11 lipca 2017 roku Sesja Sejmiku Województwa...

Do mazowieckich szpitali i instytucji kultury trafi 38 mln zł z budżetu województwa. Kolejne 33 mln zł – na rozbudowy i remonty dróg. Dziś decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa mazowieckiego.

 

– Udało nam się wygospodarować kolejne oszczędności, które przeznaczymy na remonty i modernizacje, a także zakup specjalistycznego sprzętu

– podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Wsparcie dla szpitali

Dzięki oszczędnościom do mazowieckich szpitali trafi ponad 31 mln zł, głównie na zakup sprzętu medycznego oraz prace remontowo-budowlane.

 

Placówki warszawskie i podwarszawskie otrzymają w sumie ponad 17,6 mln zł:

  • Szpital Dziecięcy im. Dr J. Bogdanowicza w Warszawieokoło 700 tys. zł. Środki przeznaczone będą na zakup aparatów USG na potrzeby Zakładu Diagnostyki (691 tys. zł). Modernizację przejdzie oddział pediatrii,

  • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie – blisko 4,5 mln zł. Placówka zakupi niezbędny sprzęt medyczny, w tym m.in. endoskop, aparat RTG z ramieniem C, zestaw do artroskopii, aparat dializacyjny, aparat do znieczuleń, fiberolaryngoskop, litotryptor do zabiegów PCNL (leczenie kamicy nerkowej), cyfrowy mammograf, a także przewoźny aparat RTG. Wykonany będzie także remont dachu budynku D i R oraz pomieszczeń Oddziału I Wewnętrznego,

  • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.4,2 mln zł. Dzięki tym środkom powstanie dokumentacja projektowa i kosztorysowa potrzebna do modernizacji zespołu oddziałów chorób wewnętrznych, diabetologii, endokrynologii i otolaryngologii. Modernizowany oddział położnictwa i neonatologii otrzyma nowe wyposażenie. Sprzęt specjalistyczny trafi także do oddziałów okulistycznego, otolaryngologicznego oraz Interwencyjnego Centrum Neuroterapii. Szpital otrzyma również środki na kontynuację modernizacji głównej magistrali kanalizacyjnej – w tym roku otrzyma 100 tys. zł, a w przyszłym – 2,4 mln zł,

  • Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie przeznaczy 390 tys. zł na zakup sprzętu,

  • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu otrzyma 2,7 mln zł na zagospodarowanie terenu i przebudowę dojazdu do obiektów szpitala położonych w Józefowie od strony ul. 3-go Maja,

  • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie przeznaczy otrzymane wsparcie – 290 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego,

  • Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. otrzyma 97,7 tys. zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej,

  • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie przeznaczy 2,8 mln zł na zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie otrzyma dodatkowe 2 mln zł na modernizację oddziałów szpitalnych; pozwoli to przeprowadzić prace w dwóch oddziałach – II i IX. Inwestycja będzie kontynuowana w 2018 r. Na przyszły rok na realizację tego zadania wygospodarowano 7,5 mln zł.

 

Szpitale radomskie

Otrzymają w sumie ponad 6,2 mln zł. Do Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym trafi blisko 2 mln zł. Środki wykorzystane będą na dostosowanie pawilonów szpitalnych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, wykonanie nakładki asfaltowej na drodze stanowiącej główny dojazd do pawilonów 5, 6, 7 i 8 oraz budynków technicznych, w których mieszczą się pralnia, kuchnia, warsztaty i zaopatrzenie, zakup wyposażenia kuchni i pralni, a także na przygotowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji budynku zabytkowego „Dworku”. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. otrzyma 4,2 mln zł z przeznaczeniem na doposażenie placówki w niezbędny sprzęt specjalistyczny na potrzeby bloku operacyjnego, oddziałów kardiologicznego, neurologicznego, chirurgicznego, kardiochirurgii oraz okulistycznego.

 

Szpitale z subregionu siedleckiego

Otrzymają wsparcie w wysokości 2 mln zł. 97 tys. zł trafi do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. na przygotowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji oraz adaptacji na potrzeby działalności leczniczej budynków po kuchni i pralni. Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce wykorzysta otrzymane 392 tys. zł. na dokumentację przedprojektową dla termomodernizacji budynków, zakup sprzętu i aparatury medycznej, remont komina oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby POZ wraz z zakupem wyposażeniem. Ponad 1,6 mln zł trafi do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o. Szpital zakupi sprzęt medyczny i aparaturę na potrzeby oddziału i poradni laryngologicznej. Około 100 tys. zł będzie przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oddziału ortopedyczno-urazowego i adaptacji pomieszczeń na potrzeby oddziału neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia.

 

Szpitale z subregionu płockiego

Trafi do nich w sumie ponad 840 tys. zł. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie przeznaczy 374 tys. zł na dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie zewnętrzne okien, wyposażenie brudowników w płuczkę-dezynfektor, modernizację instalacji elektrycznej i wentylacji w pawilonach 1, 2, 3 i 6 oraz zakup wyposażenia dla oddziału rehabilitacji psychiatrycznej. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzyma 470 tys. zł na zakup aparatury medycznej na potrzeby zakładu usprawnienia leczniczego, oddziału urazowo-ortopedycznego, poradni laryngologicznej oraz oddziału okulistycznego.

 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie otrzyma blisko 2,8 mln zł na zakup aparatury medycznej, w tym aparatów RTG, EKG, KTG, USG, a także kamery z torem wizyjnym.

 

Wsparcie trafi także do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce. W sumie otrzyma on ponad 1,6 mln zł. Środki przeznaczone będą na adaptację pomieszczeń na potrzeby Pracowni Leków Cytotoksycznych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia oraz zakup aparatów medycznych do poradni położniczo-ginekologicznej i oddziału urologicznego.

 

Inwestycje drogowe

Największa pula pieniędzy – 24 mln zł będzie przeznaczona na modernizację 6-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 888 (powiat warszawski-zachodni). Kolejne 6 mln zł – na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 802 od drogi krajowej nr 2 do granicy Mińska Mazowieckiego.

 

Kolejna inwestycja dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Wola Więcierzowa i Gliniec (powiat przysuski). Do dyspozycji jest 1,2 mln zł.

 

Na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową w miejscowości Lipka w powiecie wołomińskim przeznaczone będzie 1,4 mln zł.

 

Dodatkowo na poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Bielicha (powiat radomski|) trafi 300 tys. zł, przebudowę i poprawę odwodnienia na drodze nr 730 w Grabowie (powiat kozienicki) – 100 tys. zł oraz wzmocnienie korpusu drogi nr 683 w Sobikowie (powiat piaseczyński) – 300 tys. zł.

 

Wsparcie dla instytucji kultury

W sumie na remonty i doposażenie uda się przeznaczyć ponad 5,6 mln zł.

 

W Warszawie wsparcie otrzymają Muzeum Niepodległości, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie, Warszawska Opera Kameralna, Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Mazowiecki Instytut Kultury.

 

Muzeum Niepodległości oraz Mazowiecki Teatr Muzyczny przeznaczą otrzymane środki – około  130 tys. zł każdy – na zakup busa do przewozu eksponatów i wystaw. Z kolei Warszawska Opera Kameralna przeznaczy 794 tys. zł  na zakup instrumentów. Muzeum Azji i Pacyfiku otrzyma wsparcie na realizację projektu „Podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku”. Inwestycja będzie realizowana zarówno w tym, jak i przyszłym roku. Na 2017 r. zaplanowano wsparcie w wysokości 278 tys. zł, a na 2018 r. – 1,4 mln zł. Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie otrzyma ponad 43 tys. zł  w tym roku oraz ponad 2,4 mln zł w 2018 r. na wkład własny do realizowanego w ramach RPO WM projektu „Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury”.

 

Wsparcie trafi także do działającego w podwarszawskich Otrębusach Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego, który otrzyma ponad 1,2 mln zł na zakup sprzętu teleinformatycznego.

 

Radomskie placówki kulturalne otrzymają w sumie ponad 1,2 mln zł. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu przeznaczy 130 tys. zł na zakup busa do przewozu eksponatów, natomiast Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” przeznaczy 66 tys. zł na zakup sprzętu wideo do realizacji dokumentacji filmowej wystaw oraz 103 tys. zł na sprzęt komputerowy oraz fotograficzny. Do Muzeum Wsi Radomskiej trafią w tym roku 964 tys. zł. Środki te będą przeznaczone na realizację projektu – „Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie”. W 2018 r. na jego realizację placówka otrzyma kolejne środki – blisko 5 mln zł. Projekt ten będzie polegał na stworzeniu zespołów funkcjonalnie powiązanych ze sobą obiektów zabytkowych odzwierciedlających historię i kulturę południowych terenów województwa mazowieckiego. W ramach robót budowlanych zostanie wymienione pokrycie dachowe na pięciu obiektach oraz prace konserwatorskie w wiatraku i kościele p. w. Św. Doroty z Wolanowa, a także zakup i montaż organów kościelnych a także dzwonów do Dzwonnicy z Wielgiego. Ponadto powstanie wiata ekspozycyjna, a na terenie skansenu – ciągi piesze oraz obszar relaksacyjno-edukacyjny „Mała wioska”.

 

Z kolei Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce otrzyma 51 tys. zł na zakup trzech obrazów Teofila Kwiatkowskiego i Karola Malankiewicza do nowo tworzonej kolekcji malarzy Wielkiej Emigracji oraz 130 tys. zł na zakup busa do przewozu eksponatów.

 

Ponadto 90 tys. zł na zakup samochodu trafi również do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Kolejne 262 tys. zł placówka przeznaczy na realizację projektu – „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II budynek nr 2 i 4”. Inwestycja ta będzie kontynuowana w 2018 r. (placówka otrzyma kolejne ponad 2,9 mln zł).

 

Zamek w Liwie otrzyma jeszcze w tym roku ponad 1,5 mln zł na realizację projektu „Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie”. Inwestycja będzie realizowana także w przyszłym roku. Przewidziane wsparcie finansowe na 2018 r. wyniesie ponad 2,9 mln zł. Zadanie będzie polegało na stworzeniu parku kulturowo-historycznego wokół Zamku. Gotycka wieża bramna oraz piwnica przejdą renowację. Na podzamczu powstanie pole namiotowe.

 

Fundusze dla szkół i bibliotek

Blisko 1,5 mln zł otrzymają mazowieckie szkoły i biblioteki. Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie przeznaczy 6 tys. zł na wykonanie audytu energetycznego, który będzie służył do określenia zakresu przyszłej termomodernizacji siedziby szkoły. Z kolei Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie otrzyma 10 tys. zł na zakup skanera protetycznego.

 

Wsparcie trafi także do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, które otrzyma 715 tys. zł na modernizację budynku oświatowego w Płocku.

 

23 tys. zł otrzyma Zespół Placówek w Dziarnie na zakup wyposażenie do kuchni i zaplecza magazynowego. Natomiast do Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie trafi 115 tys. zł na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły.

 

Zespół Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku przeznaczy 59 tys. zł na modernizację łazienek szkolnych, a 367 tys. zł na termomodernizację budynku sali gimnastycznej.

 

Dodatkowe środki otrzymają także radomskie biblioteki. Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu za ponad 199 tys. zł przeprowadzi termomodernizację budynku filii w Lipsku oraz wykonana iluminację zewnętrzną.

 

 

Liczba wyświetleń: 738

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.