Aktualności

O unijnym budżecie

2017.09.28 16:00 , aktualizacja: 2017.10.03 12:41
Autor: Roman Adamczyk, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Stanisław Szwabski jest przewodniczącym grupy EA w Komitecie Regionów marszałek województwa...
Po jego prawej marszałek województwa łodzkiego Witold Stępień, po lewej - pomorskiego - Mieczysław Struk. Marszałek Adam Struzik...
Członkowie komisji spotkali się w Brukseli Posiedzenie Komisji COTER,...

Kolejne  posiedzenie Komisji Spójności Terytorialnej i Budżetu – COTER odbyło się 27 i 28 września br. w Brukseli. W obradach uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Rozpoczynając obrady dotychczasowy przewodniczący Komisji Raffaele Cattaneo podsumował swoją 2,5-roczną kadencję. Przedstawił dokonania i główne opinie, jakie wypracowano w tym czasie. Wszystkie 14 posiedzeń ocenił wysoko, a wyróżnił jako jedno z najlepszych posiedzenie w Warszawie, dziękując marszałkowi Adamowi Struzikowi za jego organizację. Wybrano przez aklamację nowego przewodniczącego Komisji COTER oraz dwóch wiceprzewodniczących na kolejną 2,5-roczną kadencję. Przewodniczącym został  Petr Osvald (Czechy), członek Europejskiej Partii Socjalistycznej.

 

Zmiana priorytetów

Komisja przyjęła opinie na temat m.in. inteligentnej i zrównoważonej  mobilności, realizacji strategii makroregionalnych i zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Zorganizowano również rozmowy z  komisarzami Coriną Cretu i Güntherem Hermannem Oettingerem w sprawie dokumentu analitycznego, dotyczącego przyszłości finansów UE. Komisarz Oettinger podkreślił, że obecnie trwają dyskusje dotyczące przyszłych finansów unijnych, a KE zbiera propozycje opinie i propozycje w tej sprawie. Jednocześnie realizowane są scenariusze i procesy określone w Białej Księdze.

Biorąc pod uwagę wyjście Wielkiej Brytanii z UE i nowe priorytety (bezpieczeństwo, obronność, migracja, ochrona granic) w przyszłym budżecie może zabraknąć 25 mld euro na realizację wszystkich celów. Nawet przyjęty wcześniej pułap 1proc. PKB wpłaty do budżetu unijnego też może nie wystarczyć. Należy przekonywać rządy krajowe, że potrzeba większych środków, i że w końcowym etapie i tak trafią one do regionów, które są najlepszym inwestorem.

 

Propozycje zmian

Aktualnie debata koncentruje się na wariantach zreformowania budżetu UE, z uwzględnieniem równowagi między wielkością, strukturą i zawartością przyszłego budżetu. Reformy będą zależne od scenariusza uzgodnionego przez państwa członkowskie. Wymienia się szereg różnych reform, które mogą wpływać na regiony i miasta, m.in.:

  • przeznaczenie wydatków społecznych dla najbardziej potrzebujących, zwłaszcza na regiony cechujące się dużą nierównością społeczną,

  • zapewnienie zachęt dla wsparcia reform strukturalnych,

  • usprawnienie istniejących programów i instrumentów z wykorzystaniem kryterium europejskiej wartości dodanej,

  • gruntowna reforma Wspólnej Polityki Rolnej, w tym obniżenie płatności bezpośrednich oraz wprowadzenie współfinansowania krajowego pierwszego filaru,

  • reforma polityki spójności, polegająca na zwiększeniu jej elastyczności i przyśpieszeniu wdrażania,

  • wprowadzenie wyższego krajowego wskaźnika współfinansowania.

Propozycje dotyczą budżetu po 2020 r, ale Wieloletnie Ramy Finansowe zostaną  opublikowane już w maju 2018 r.

Liczba wyświetleń: 294

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.