Aktualności

Polsko-egipskie seminarium gospodarcze

2017.10.20 13:45 , aktualizacja: 2017.10.20 14:16

Autor: Anna Świerk, Mariusz Rukat (KM), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • przy mównicy, obok flag narodowych, stoi wicemarszałek, przed nim siedzą uczestnicy spotkania Gospodarzem spotkania był...
  • w sali siedzą liczni goście z Polski i Egiptu Seminarium odbyło się w...
  • przemawia egipski minister, przysłuchują się uczestnicy seminarium Egipskiej delegacji...
  • uczestnicy spotkania siedzą w sali urzędu Seminarium cieszyło się...
  • przemówień słuchają liczni goście W spotkaniu uczestniczyli...

Szerokie grono polskich, w tym mazowieckich przedsiębiorców, potencjalnie zainteresowanych inwestycjami i współpracą gospodarczą z partnerami w Egipcie spotkało się podczas Polsko-Egipskiego Seminarium Gospodarczego, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Kontynuacja rozmów

Przedsięwzięcie było kolejnym etapem kontaktów Samorządu Województwa Mazowieckiego z reprezentantami pionu gospodarczego władz Arabskiej Republiki Egiptu. W tym roku prowadzono już rozmowy z kierownictwem resortu Handlu i Przemysłu Egiptu, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Kanału Sueskiego oraz władzami egipskich prowincji Ismailia, Morza Czerwonego i Południowego Synaju. Wcześniejsze kontakty Mazowsza z Egiptem obejmowały również rozmowy z  przedstawicielami największych inwestorów branży turystycznej w obu regionach.

 

Chętnych nie brakuje

Spotkanie przybliżyło polskim przedsiębiorcom potencjał gospodarczy i możliwości inwestycyjne w Egipcie w kontekście planowanej misji gospodarczej do tego kraju. Zainteresowanie tematem było ogromne. W seminarium uczestniczyli liczni przedstawiciele zarówno polskiego, jak i egipskiego biznesu z branż: rolno-spożywczej, przemysłu petrochemicznego, inwestycji technologicznych, energii, technologii wodnych, gospodarki odpadami, ICT, przemysłu zbrojeniowego, samochodowego, kolejnictwa, usług finansowych, budownictwa i tekstyliów.

 

Gospodarzem imprezy (zorganizowanej przez Biuro Współpracy i Promocji Gospodarczej w Kancelarii Marszałka UMWM we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą) był wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Egipskiej delegacji oficjalnej przewodniczył Ahmed Anter – sekretarz stanu, zastępca ministra Handlu i Przemysłu Egiptu, któremu towarzyszył ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce Hosama Alkawesh oraz radca handlowy Abdelaziz Elsherif.

 

Biorąc pod uwagę szeroki, a jednocześnie bardzo zróżnicowany sektorowo potencjał gospodarczy Mazowsza, istotne jest dla nas otwarcie współpracy na różne egipskie prowincje, w tym regiony i egipskie programy narodowe, oferujące zróżnicowane możliwości handlowe, transferu technologii i inwestycji – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Jesteśmy otwarci na inkorporację do katalogu międzyregionalnej współpracy propozycji dodatkowych sektorów, które znajdą swoje uzasadnienie w potrzebach rynkowych.

 

Dla rozwoju i korzyści

Minister Ahmed Anter przedstawił zasadnicze informacje na temat rozwoju gospodarczego Egiptu. Wskazał najważniejsze działania rządu w Kairze, takie jak programy zachęt gospodarczych, obniżenie podatków czy ulgi inwestycyjne dla podmiotów zagranicznych – podejmowane w celu krajowego pobudzenia gospodarczego.

 

W ramach podjętych inicjatyw w Egipcie utworzono specjalne strefy inwestycyjne (m.in. w obszarze Kanału Sueskiego), które obejmują po dwa porty morskie oraz obszary zintegrowane i  rozwojowe. W ramach tych ośrodków władze w Kairze podejmują działania, które promują rozwój egipskiej gospodarki. Szczególną uwagę w tym obszarze kieruje się na obszary: inwestycji, infrastruktury i transportu, a w kategorii działań gospodarczych na sektory: przemysłu samochodowego, rolno-spożywczego i odzieżowego. Do współpracy zapraszane są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa z innych państw. Jako przykład korzyści ekonomicznych dla inwestorów z zagranicy, minister wskazał możliwość refundacji (do 60 proc.) zainwestowanego kapitału w postaci zwrotu podatku od dochodu w ciągu 7 lat.

 

Mapa drogi politycznej wytyczonej 3 lata temu przez władze w Egipcie została zamknięta – podkreślił minister Anter.

 

Będzie kontyuacja

W 2016 r. nastąpiło uwolnienie ram egipskiego rynku na współpracę zagraniczną. Egipt jest dziś członkiem międzynarodowych organizacji gospodarczych, takich jak GAFTA, COMESA, Mercosur, a także stroną dwustronnych umów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską oraz Turcją. Podczas spotkania podkreślono, że rynek Unii Europejskiej w zewnętrznych relacjach gospodarczych traktowany jest przez Egipt jako priorytetowy

 

Minister Ahmed Anter ponowił zaproszenie wystosowane przez ministra Tareka Kabila do organizacji misji gospodarczej do Egiptu. Wspólnie postanowiono, że termin misji będzie uzgodniony w najbliższym czasie.

Liczba wyświetleń: 489

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.