Aktualności

Ponad 52 mln zł dla subregionu ciechanowskiego

2017.10.27 12:00 , aktualizacja: 2017.10.30 12:33

Autor: Biuro Prasowe MJWPU, UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • czek prezentują prezydent Ciechanowa, Janina Ewa Orzełowska i dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Do Ciechanowa trafi prawie...
  • przy stole umowy podpisują prezydent Ciechanowa i wicemarszałek, obok siedzi dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Umowy podpisali...
  • wizualizacja ciechanowskiego projektu Tak będzie wyglądać...
  • czek prezentują Janina Ewa Orzełowska, beneficjenci i dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Z unijnych milionów cieszą...
  • Przy stole siedzą beneficjenci z powiatu płońskiego, przemawia Janina Ewa Orzełowska W imieniu samorządu umowy...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, rozwój mobilności miejskiej czy rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – m.in. na te zadania wsparcie finansowe trafi do mieszkańców gminy Raciąż, Płońska i Ciechanowa.

 

Realizację projektów przy wsparciu unijnych środków zatwierdzili sygnatariusze umów: wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, zastępca burmistrza Raciąża Paweł Rybka, a także prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

 

Podpisane umowy pokazują determinację i skuteczność samorządów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Szeroki wachlarz inwestycji, które będą wykonane dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, pokazuje zróżnicowanie potrzeb lokalnej społeczności. Cieszę się, że jako Samorząd Województwa Mazowieckiego możemy wspierać inwestycje mające poprawić jakość życia mieszkańców – podkreśliła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Poprawa efektywności energetycznej w Raciążu

Już w drugiej połowie przyszłego roku, dzięki ponad 5,3 mln zł z Unii Europejskiej, w Raciążu termomodernizację przejdzie siedem budynków użyteczności publicznej: Urząd Miejski, Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Biblioteka Miejska i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przedszkole miejskie, Miejski Zespół Szkół, ochotnicza straż pożarna oraz hala sportowa. W ramach projektu planuje się ocieplić obiekty. Przebudowane będą systemy grzewcze, wentylacji i klimatyzacji. W budynkach wykonawca zastosuje automatykę pogodową lub systemy zarządzania energią. Zamontowane zostaną również instalacje fotowoltaiczne.

 

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszy zapotrzebowanie na energię oraz poprawi zdolność do wytwarzania czystej energii z odnawialnych źródeł.

 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Płońsku

Są też dobre wiadomości dla przedsiębiorców i inwestorów z powiatu płońskiego. Dzięki ponad 1,2 mln zł wsparcia unijnego w drugiej połowie 2019 r. na terenie Płońska dostępne będzie blisko 6 ha uporządkowanych terenów inwestycyjnych w atrakcyjnej części miasta. W ramach projektu zaplanowano wybudowanie sieci wodociągowej, a także kanalizacji grawitacyjnej oraz deszczowej. Przedsięwzięcie zakłada również budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego.

 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych odpowiadających na zapotrzebowanie potencjalnych inwestorów.

 

Rozwój mobilności miejskiej w Ciechanowie

Dzięki wsparciu unijnemu (ponad 37 mln zł) już w drugiej połowie przyszłego roku w Ciechanowie będzie oddane do użytku centrum przesiadkowe Park&Ride przy dworcu PKP. Na terenie dwóch parkingów P&R powstanie łącznie 208 miejsc parkingowych, 40 stojaków dla rowerów, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz infrastruktura towarzysząca. Aby ułatwić dojazd do parkingu rowerzystom, w ciągu ulicy Sienkiewicza powstanie w sumie 1,3 km ścieżek rowerowych.

 

W ramach projektu będzie też wybudowana nowa obwodowa droga gminna wraz ze ścieżkami rowerowymi (6,67 km), chodnikami, zjazdami, zatokami autobusowymi i peronami. Projekt przewiduje również wykonanie kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych, a także zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów. Ciechanowianie mogą też liczyć na nowe oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome oraz przejścia dla pieszych.

 

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na środowisko i rozwój miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. Nowa droga gminna ułatwi mieszkańcom osiedli z terenu Ciechanowa i Opinogóry Górnej dotarcie do pracy, szkoły i obiektów użyteczności publicznej.

 

Rewitalizacja ciechanowskiego pasażu i części dzielnicy

Kolejny projekt realizowany w Ciechanowie dzięki środkom unijnym to zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem oraz rewitalizacją części obszaru dzielnicy „Bloki”.

 

Zagospodarowanie pasażu będzie polegało na wydzieleniu na nim dwóch stref: międzyblokowejreprezentacyjnej. Pierwsza będzie pełniła funkcje integracyjne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, natomiast druga – przestrzeń do realizacji działań społecznych i gospodarczych, takich jak np. jarmarki czy festyny. W ramach projektu beneficjent wykona trawniki dywanowe, ułoży kostkę kamienną i betonową oraz zamontuje ławki i kosze. Pojawi się też tablica upamiętniająca obecność Marii Konopnickiej w mieście. Poza tym powstanie siłownia na wolnym powietrzu i parking, a otoczenie zyska dzięki nowym nasadzeniom zieleni.

 

W ramach projektu zaplanowano również przeprowadzenie renowacji, adaptacji i wyposażenia budynku przy Pl. Piłsudskiego 1, tzw. krzywej hali wraz z terenem przyległym. Pomieszczenia na parterze będą zaadoptowane i doposażone do pełnienia nowych funkcji społecznych. Zakres prac obejmie remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej z wydzieleniem klubu osiedlowego oraz przekształcenie pomieszczeń na potrzeby klubu integracji społecznej i Placówki Wsparcia Dziennego.

 

W budynku zaplanowano m.in.: renowację zabytkowej posadzki, modernizację instalacji elektrycznej oraz systemów c.w.u, grzewczego i wentylacji grawitacyjnej. Wiele prac przewidziano również na zewnątrz: izolację termiczną i przeciwwilgociową oraz nowe tynki. Dodatkowo inwestor wymieni drzwi zewnętrzne, pokrycie dachu, rynny i przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wyremontuje schody zewnętrzne. Powstaną też podjazdy dla osób na wózkach. Aleja na placu będzie utwardzona kostką granitową, pojawią się nowe nasadzenia, oświetlenie, iluminacja arkad oraz ławki i kosze.

 

Na realizację zadania do Ciechanowa trafi ponad 7,7 mln zł.

Liczba wyświetleń: 572

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.