Aktualności

Jaki będzie budżet na 2018 rok?

2017.11.22 08:30 , aktualizacja: 2017.11.22 08:39

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • przy stoliku siedzi Ludwik Rakowski, obok flagi Nad przebiegiem posiedzenia...
  • Widok na salę obrad, radni siedzą przy stołach Przyszłoroczny budżet...
  • Przy stole siedzą radni Platformy Obywatelskiej. W tle widać przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwika Rakowskiego i przy mównicy radnego Radosława Fogla Punkty sesji wzbudziły...
  • Przy stole prezydialnym siedzi wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożenna Pacholczak W dalszej części sesji...
  • przy stolikach siedzą radni Pomoc na usuwanie skutków...
  • Przy mównicy przemawia skarbnik Marek Miesztalski Sprawy budżetowe przybliżył...
  • Przy mównicy przemawia wicemarszałek Wiesław Raboszuk Głos w sprawach województwa...

Sejmik Województwa Mazowieckiego rozpoczął pracę nad uchwalaniem budżetu na 2018 rok.

 

Budżet 2018

W projekcie budżetu województwa na 2018 r. dochody zaplanowano na poziomie 2,9 mld zł, w tym dochody własne stanowić będą 84 proc. ogółu. Reszta to dotacje i subwencje z budżetu państwa. Projekt zakłada wzrost dochodów z tytułu podatku od osób prawnych (CIT) w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. Udział w tym podatku wyniesie przeszło 2 mld zł – wzrost o 8,7 proc. Wpływy z podatku od osób fizycznych (PIT) też wzrosną (o 9,6 proc.) i wyniosą 332,6 mln zł. Przychody zaplanowane zostały na ponad 640 mln zł. Na tę kwotę składają się m.in. wolne środki (106,7 mln zł), kredyt długoterminowy (220 mln zł) i spłata kredytu krótkoterminowego (300 mln zł).

 

Wydatki zarząd województwa oszacował na ponad 3 mld zł. Na inwestycje i programy finansowane z funduszy europejskich przewidziano przeszło 1 mld zł. Rezerwy budżetowe zaplanowano na łączną kwotę 223,3 mln zł. Najwięcej pieniędzy – ponad 100 mln zł – zabezpieczono w rezerwie przeznaczonej na projekty własne realizowane przy udziale środków z programów europejskich. Deficyt wyniesie 113 mln zł.

 

NGO

W przyszłorocznym projekcie budżetu zarząd województwa zaproponował, aby przeznaczyć z dochodów własnych na dotacje dla organizacji pozarządowych blisko 21,9 mln zł. To, na co będą wydane, określa przyjęty przez sejmik „Roczny program współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2018 r.”.

 

Pomoc

Decyzją sejmiku, samorząd województwa udzieli pomocy finansowej w wysokości 100 tys. zł gminie Drobin na remont Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku, w związku ze stratami poniesionymi w sierpniu 2017 r. z powodu nawałnic. Wsparcie finansowe otrzymała również gmina Bodzanów, która odbuduje zniszczoną z powodu przejścia frontu burzowego drogę gminną w Pepłowie. Pomoc przekazana przez Mazowsze wyniesie 98 tys. zł. O pomoc finansową na usuwanie skutków uszkodzenia kolektora ściekowego wystąpił także Łaskarzew. Radni zgodzili się przeznaczyć na ten cel 200 tys. zł.

 

Szczegółowo o naprawie szkód, jakie wyrządziły sierpniowe nawałnice w materiale Pomoc po burzy.

 

OSP-2017

Gminy Małkinia Górna, Kalwaria i Sochocin zrezygnowały z dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w wysokości po 100 tys. zł, przyznawanej w ramach zadania „OSP-2017”. Powodem rezygnacji są problemy z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych. Zakup takiego samochodu to dla gminy wydatek rzędu 1 mln zł. Sejmik wprowadził więc korektę do uchwały dotyczącej tego zadania. Zarząd województwa zaproponował, aby niewykorzystane 300 tys. zł przeznaczyć na dotacje dla 21 gmin i miast, które zwracały się o wsparcie finansowe na zakup ubrań i sprzętu specjalistycznego.

 

O tym, kto otrzyma pomoc, w tekście Kolejne wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni znowelizowali Statut Województwa Mazowieckiego oraz budżet na 2017 r., wprowadzając m.in. dodatkowe 67 mln zł w związku z dobrą realizacją podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Przyjęli też 24 uchwały dotyczące ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji oraz wyznaczenia nowych. Wprowadzili zmiany do rozporządzenia wojewody mazowieckiego w sprawie Krośnicko-Kosmowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz nadali statut SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina. Zgodzili się ponadto na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach położonych przy ul. Świętojerskiej w Warszawie.

 

Liczba wyświetleń: 1017

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.