Aktualności

Walczymy o czyste powietrze

2018.02.07 15:00 , aktualizacja: 2018.02.09 11:50

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • mężcvzyzna w masce zntysmogowej, w dali zielony las źródło: pixabay.com
 • Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska na konferencji w Ostołęce Wicemarszałek Janina Ewa...
 • członek zarzadu Elżbieta Lanc przemawia do uczestników konferencji poświęconej tematyce jakości powietrza Członek zarządu Elżbieta...
 • Przemawia dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Marcin Podgórski Spotkanie w Ciechanowie,...
 • Spotkania odbywają się na całym Mazowszu Uczestnicy konferencji w...
 • W Ciechanowie z...

Przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała antysmogowa dla Mazowsza obowiązuje od 11 listopada 2017 r. O głównych jej założeniach, a także możliwych źródłach dofinansowania do wymiany np. pieców można się dowiedzieć podczas cyklu spotkań informacyjnych organizowanych przez urząd marszałkowski.

 

– Smog jest ogromnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia, czego świadomi są także mieszkańcy Mazowsza. I właśnie ta świadomość społeczeństwa jest kluczowa w walce o czyste powietrze. Stąd szeroka kampania informacyjna, która ma wskazywać nie tylko fatalne skutki smogu, ale przede wszystkim działania, jakie należy podjąć, aby obniżyć niską emisję – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

– Uchwała antysmogowa i prowadzone działania edukacyjne mają ogromny wpływ na poprawę jakości powietrza w regionie. To, czym palimy w piecu czy jakich urządzeń używamy jest kwestią społecznej odpowiedzialności każdego z nas. Spotkania, które organizujemy pozwalają na rozmowę nie tylko na temat ochrony powietrza na Mazowszu, ale także ważnych dla mieszkańców źródłach dofinansowania np. do zakupu nowego pieca – zaznacza członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Piece zgodne z ekoprojektem

Podjęta uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia. Przed zakupem pieca, warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu. Należy też przy tym pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym. Nie można też palić kiepskiej jakości opałem.

 

Jakie zmiany wprowadza uchwała antysmogowa?

Przede wszystkim ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

 • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu,
 • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0–3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna),
 • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu,
 • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu,
 • użytkownicy kotłów klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

 

Co z przestrzeganiem przepisów uchwaly antysmogowej?

W dokumencie przewidziano możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający te przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.  Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały.

 

Wsparcie samorządowe i unijne

Mieszkańcy Mazowsza będą mogli liczyć na wsparcie samorządu województwa i Unii Europejskiej. Tylko w ramach RPO WM 2014–2020 na działania związane z ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza, a także rozwój mobilności miejskiej zaplanowano około 111 mln euro. W br. szykowane są 2 nabory wniosków w ramach RPO WM 2014–2020, które umożliwią gminom pozyskanie funduszy na wymianę starych, nieekologicznych pieców w budynkach użyteczności publicznej i w gospodarstwach domowych. Kolejnym źródłem wsparcia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Wszelkie pytania należy kierować na adres: .

 

 

 

Liczba wyświetleń: 510

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.